1 min read

Za RTV brez reklam!

Predlog novele zakona o Radioteleviziji Slovenija predvideva prerazporeditev sredstev iz RTV prispevka in ločitev Oddajnikov in zvez, kar bo po nekaterih ocenah prineslo do 13 milijonov evrov letnega izpada prihodka javne televizije.[1]

Zakon teoretično sicer predvideva nadomestilo za izpad sredstev, vendar na račun povečanja oglaševanja na televiziji in radiu.

Temu predlogu odločno nasprotujemo, saj so zaradi trendov upadanja trga televizijskega oglaševanja projekcije predlagateljev glede višine sredstev, ki jih je moč pridobiti z dodatnimi oglasi, popolnoma nerealistične.[2] To je v neskladju z zahtevami Ustavnega sodišča, ki je v sodbi leta 2011 državi naložilo, da mora ohranjati finančno neodvisnost javnih medijev za potrebe izvrševanja njihovih funkcij v javnem interesu.[3]

Dodatno oglaševanje bo vodilo v zgolj dodaten upad gledanosti RTV in odžiranje prostora dejanskim kvalitetnim vsebinam.

Namesto tega predlagamo popolno ukinitev oglaševanja in nadomestilo finančnega izpada z uvedbo novega modela financiranja javne televizije.

Naš predlog ukinitve RTV prispevka, ki bi ga nadomestili z novim RTV davkom, bi zaradi progresivne narave in davčenja pravnih oseb prinesel dovolj dodatnih sredstev, da bi se oglase z javne RTV lahko popolnoma ukinilo: prt.si/ukinitevprispevka

Prav tako nasprotujemo načrtovanemu preusmerjanju sredstev v zasebne medije, saj to odpira dodatne vzvode vpliva politike na uredniško politiko medijev in dodatno ogroža medijsko pluralnost.[4]

Zasebni mediji bi si svoj prihodek morali služiti na trgu in ne preko servilnosti oblasti.


  1. https://prt.si/zrtvs ↩︎

  2. https://prt.si/razporejanjeRTV ↩︎

  3. https://prt.si/us2011 ↩︎

  4. https://prt.si/medijskipluralizem ↩︎