1 min read

Voda ne sme postati tržna dobrina

Voda ne sme postati tržna dobrina

Okoljski minister Andrej Vizjak se je v torek, 21. 9. 2021, sestal z ministrom za okolje, vodo in kmetijstvo Kraljevine Savdske Arabije. Ministrstvo je v sporočilu za javnost zapisalo, da je bila osrednja tema pogovora možnost poglabljanja odnosov med državama, posebej na področju upravljanja voda.[1]

Dvomi o resničnem namenu obiska ministra so upravičeni, Savdska Arabija je namreč država, ki nima rek ali jezer, geografija države je radikalno drugačna od naše, drugačne pa so tudi njihove metode pridobivanja pitne vode.[2]

Sodelovanje naše in njihove direkcije za vode na prvi pogled nima nikakršnega smisla, dokler ne upoštevamo, v kakšnih težavah je Savdska Arabija glede zagotavljanja pitne vode svojim prebivalcem – država je med najbolj vodno revnimi na planetu.[3] Savdska ministrska ekipa je izredno nekompetentna in koruptivna, projekte zagotavljanja osnovnih dobrin prebivalstvu, tudi vode, pa prepuščajo zasebnim izvajalcem.[4]

Minister Andrej Vizjak se je že prevečkrat izkazal za zagovornika zasebnih investicij, ki svojo ministrsko pozicijo izkorišča za rahljanje okoljske zakonodaje in razprodajo naravnih virov, zato njegovo srečanje s predstavnikom savdskega režima spremljamo z veliko zaskrbljenostjo.

Voda ne sme postati tržna dobrina, katere ceno bo določalo razmerje med ponudbo in povpraševanjem. Voda je dobrina življenjskega pomena, kakršnokoli profitiranje in ožanje dostopa do nje je neetično.

Slovenija je bogata z vodnimi viri. To bogastvo moramo varovati in ga s skrbjo za naravo povečevati, ter tako skrbeti za širši javni interes, ki mora imeti prednost pred zasebnim.


  1. https://prt.si/vizjaksaud ↩︎

  2. https://prt.si/rekeSA ↩︎

  3. https://prt.si/vodaSA ↩︎

  4. https://prt.si/privatizacijaSA ↩︎