1 min read

Vlada ni dovolj ambiciozna pri pripravah na gradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško

Vlada ni dovolj ambiciozna pri pripravah na gradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško

V ponedeljek 25. septembra se je sestala posebna vladna delovna skupina, zadolžena za koordinacijo priprav na gradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK2).

Kljub pozitivnim signalom s strani predstavnikov vlade o drugem bloku nuklearke, skrb vzbuja izrazito pesimistična časovnica projekta.

Letnice, ki jih vladni predstavniki omenjajo kot leto vklopa nove elektrarne, se gibljejo v razponu od leta 2035 pa vse do leta 2049. Projekt vlada pogojuje tudi z referendumom, ki pa ga ne želi izvesti pred letom 2027.¹

Druge države EU so se gradnje novih jedrskih elektrarn lotile veliko bolj ambiciozno. Tako Poljska kot Nizozemska načrtujeta vklop novih jedrskih elektrarn leta 2033 in 2035.²

V konceptualni obliki projekt JEK2 nastaja že vse od leta 2006, ko je podjetje GEN Energija prvič pričelo s preučevanjem možnosti novega jedrskega reaktorja, priprave tako potekajo že 17 let.³

Pirati ne vidimo razloga za dodatno odlašanje z referendumom o JEK2, saj bodo poleg že potratenih 17, zdaj izgubljena še dodatna 4 leta.

Jedrska energija je ena najbolj čistih in prostorsko učinkovitih tehnologij proizvodnje električne energije. V času podnebne in energetske krize je JEK2 najbolj smiselna energetska odločitev, ki jo lahko v tem trenutku Slovenija sprejme.

Vsako leto odlašanja z gradnjo JEK2 bo pomenilo dodaten uvoz in višje stroške energije.

¹ prt.si/stajek2

² prt.si/plnuk

³ Trajnostno poročilo GEN 2012, str. 35