1 min read

V pripravi je instrument za tehnično podporo evropskim državam

V pripravi je novo orodje za pomoč evropskim državam: instrument za tehnično podporo.

Gre za orodje, s katerim si bodo lahko države članice pomagale pri raziskovanju in oblikovanju lastnih reform.

Kako od premoga odvisne pokrajine, kot je Šaleška dolina, razvojno usmeriti tako, da bodo pripravljene na čas, ko se bosta premogovnik in termoelektrarna dokončno zaprla? Kako učinkovito digitalizirati javno upravo? Kako izvesti katero izmed obsežnejših reform zdravstva, stanovanjskega trga, socialnega ali pokojninskega sistema? Ali javna radiotelevizija res zaposluje preveč ljudi in porabi preveč denarja v primerjavi z javnimi mediji v drugih državah?[1]

To niso vprašanja, ki bi pestila zgolj Slovenijo, temveč se pojavljajo povsod po Evropi. Z Instrumentom za tehnično podporo bo Evropska komisija državam, ki bodo za to zaprosile, omogočila podporo pri oblikovanju lastne zakonodaje, izkoriščujoč že obstoječa znanja, izkušnje in vire sredstev.

Instrument, v kolikor bo pravilno zastavljen, bi lahko odigral ključno vlogo pri povečanju učinkovitosti črpanja in rabe evropskih sredstev iz novega proračuna in sklada za obnovo, ter pripravi reform, s katerimi se te pogojuje.

Piratski evroposlanec Mikulaš Peksa sodeluje pri pripravljanju Instrumenta kot poročevalec v senci. Na izvirni predlog uredbe je dodal kar 30 amandmajev, s katerimi bi se povečala sredstva, namenjena delovanju instrumenta, njegova transparentnost in nadzor nad porabo sredstev, ter tudi večji nadzor s strani Evropskega parlamenta.[2]

Eden izmed bolj prebojnih predlogov pa je, da bi se vse podatke, študije in programska orodja iz projektov, ki bi jih instrument podpiral, javnosti odprlo v prosto rabo.

Predlog uredbe o vzpostavitvi ITP: prt.si/ITP


  1. https://prt.si/javneTVEU ↩︎

  2. https://prt.si/PPEUtsi ↩︎