1 min read

Ustavno sodišče prepovedalo rabo lovilcev IMSI

Ustavno sodišče prepovedalo rabo lovilcev IMSI

Nova zmaga za našo zasebnost: Ustavno sodišče je razveljavilo številne člene Zakona o kazenskem postopku in s tem policiji dokončno prepovedalo uporabo lovilcev IMSI pri njihovem delu.¹

Lovilci IMSI so lažne bazne postaje, prek katerih je mogoče izvajati tajen nadzor nad mobilnimi telefoni in njihovimi uporabniki. Policija lahko s tem orodjem ugotovi lokacijo mobilnega telefona, izvede lahko tudi vdor v telefon, ga onesposobi in podobno.²

Zakon o kazenskem postopku, ki je rabo IMSI lovilcev s strani policije legaliziral, ni zagotovil potrebnih varovalk, ki bi zagotavljale, da se bo orodje uporabljalo sorazmerno, hkrati pa niso bile zagotovljene varovalke proti morebitnim zlorabam (npr. ustrezen sodni nadzor nad postopkom).³ Načinov zlorabe tega orodja je zaskrbljujoče veliko.

Odločitev Ustavnega sodišča pozdravljamo. Številne preobširne in ustavno nevzdržne širitve policijskih pooblastil, ki smo jim bili priča po letu 2015, predstavljajo preveliko grožnjo človekovi svobodi in jih je iz tega razloga potrebno odpraviti.

¹ prt.si/imsi24
² prt.si/imsi
³ prt.si/zakkazp (150.a člen)