2 min read

Ministrstvo za energijo želi preprečiti gradnjo JEK2

Ministrstvo za energijo želi preprečiti gradnjo JEK2

Minister Bojan Kumer in drugi funkcionarji z ministrstva za energijo poskušajo z zavajanjem zamakniti odločitev o drugem bloku Jedrske elektrarne Krško.

Propaganda ministrstva za energijo je usmerjena v ustvarjanje vtisa, da nove jedrske elektrarne sploh ne potrebujemo, kar potrjuje izjava Bojana Kumra za Forbes:

“Taka investicija vsako slovensko gospodinjstvo obremeni za 17.000 do 18.000 evrov. Ali ne bi bilo morda smotrno ta denar dati gospodinjstvom, da si vsak zagotovi svoj vir energije, in tako razogljičimo celo Slovenijo?”¹

Ta izjava je izredno problematična, sploh ker prihaja s strani ministra, ki je nekoč delal v energetiki.

V Sloveniji imamo okrog 860.000 gospodinjstev, če bi vsakemu namenili 18.000 evrov za solarne panele, bi to državo stalo več kot 15 milijard evrov.

Za ta denar bi teoretično lahko na letni ravni dobili toliko energije, kot bi jo proizvedla večja jedrska elektrarna, v praksi pa bi imeli v zimskem času velik primanjkljaj, v poletnem času pa ogromne presežke energije. Težave bi imeli že z zagotavljanjem energije ponoči, kaj šele pozimi.

Dodatne milijarde bi morali nameniti tudi v nadgradnjo omrežja, še vedno pa bi bili v veliki meri odvisni od uvoza in termoelektrarn, ki bi nudile rezervo v zimskem in nočnem času.

Ministru se je v zavajanju pridružila tudi državna sekretarka za energijo Tina Seršen, ki je za časopis Finance podala izjavo, da je potenciala za nove vetrne elektrarne toliko, da bi lahko z njimi zagotovili energetske potrebe za kar 3 Slovenije.²

Izjava je grobo zavajanje. V analizi potenciala obnovljivih virov, ki so jo pripravili na Elektroinštitutu Milan Vidmar, sta za izračun potenciala vetrne energije narejena dva ločena scenarija, ki predpostavljata vetrnice različnih velikosti – gre za dva možna scenarija za iste lokacije, ki sta medsebojno izključujoča.³

Državna sekretarka je ti dve številki kar seštela, kar pomeni, da je teoretični vetrni potencial precenila vsaj za dvakrat. V praksi bi bila količina pridobljene vetrne energije še manjša, večino predvidenih vetrnic pa ne bi mogli niti postaviti zaradi zakonodaje, ki omejuje njihovo gradnjo v bližini naselij in na zaščitenih področjih.

Tretji, ki se je pridružil seriji zavajanj, pa je vodja Direktorata za energijo Hinko Šolinc. V izjavi podani za medij N1 je Šolinc izjavil, da bi lahko vse energetske potrebe Slovenije zadovoljili s sončnimi elektrarnami postavljenimi na strehah obstoječih objektov.⁴

Analiza Elektroinštituta Milan Vidmar kaže, da je realnega potenciala za sončne elektrarne na strehah zgolj za približno 5000 MW. Večina strešnih površin ni pravilno obrnjenih, veliko jih nima optimalnega naklona ali pa na njih iz različnih razlogov pada senca. 5000 MW solarnih kapacitet ni dovolj niti za nadomestitev TEŠ6, kaj šele, da bi z njimi lahko krili vse energetske potrebe države.

Samo z obnovljivimi viri ne moremo doseči napajanje celotnega elektroenergetskega sistema. Takšnega scenarija ne moremo jemati kot resno alternativo JEK2.

Na ministrstvu za energijo se fizikalnih omejitev obnovljivih virov verjetno povsem dobro zavedajo, a jih kljub temu vseeno promovirajo kot možno alternativo. Na tak način poskušajo odločitev o JEK2 čim bolj zavleči.

Na ministrstvu so z zavrnitvijo pobude za umeščanje jedrske elektrarne v prostor že povzročili skoraj 2 leti zamude. Referendum o JEK2 je na tej točki nujen, brez pritiska državljanov bo vlada s projektom še naprej odlašala.

¹ prt.si/kumjek

² prt.si/sesrs

³ prt.si/eimv

prt.si/solc