1 min read

Ukinitev javnih arhitekturnih natečajev je pot v korupcijo in degradacijo prostora

Ukinitev javnih arhitekturnih natečajev je pot v korupcijo in degradacijo prostora

Javni arhitekturni natečaji znašajo le pol odstotka stroška naložb, hkrati pa so velika varovalka pred netransparentnim odločanjem o projektantskih rešitvah, pred prirejenimi razpisi, pred korupcijo na področju javnih gradenj in pred degradacijo prostora nasploh.

Prek njih se ohranja uveljavljanje takšnih strokovnih rešitev, ki povečujejo vrednost javnih naložb kot splošnega javnega dobra.

Njihova ukinitev bi utrla pot korupciji, nestrokovnosti in izkoriščanju sredstev za javno gradnjo za parcialne namene, namesto v splošno javno korist. Grajeno okolje pa bo izgubljalo kvaliteto. To, kar danes gradimo, bo ostalo z nami in več desetletij določalo naš način bivanja, zato je pomembno, da danes previdno gradimo za našo prihodnost.