Prekarnost

nov.
03

Potrebujemo reformo sistema dela

jul.
05

Ob mednarodnem dnevu zadrug

Zadruge so alternativa klasičnemu korporativnemu upravljanju gospodarskih družb. Z različnimi oblikami vključevanja delavcev v odločitve podjetja že več kot 200
3 min read