1 min read

Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

Danes praznujemo svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst!

Iz krize biotske raznovrstnosti izhajajo vse krize, ki se tičejo narave, okolja, tudi našega zdravja in obstoja.

Neustrezno prostorsko načrtovanje, nepremišljeno kmetovanje, odvzemanje površin naravi, onesnaževanje, širjenje invazivnih vrst, podnebne spremembe, množični turizem ter nezadostna zaščita ogroženih vrst in njihovih habitatov ogrožajo  ekosisteme.

Izguba biotske raznovrstnosti je eksistencialno tveganje, ki lahko v skrajni obliki ogrozi obstoj človeštva.

Ohranjanje in obnavljanje ekosistemov mora postati prioriteta politike države ter zlasti ministrstva za okolje in prostor, kjer zaradi političnega pritiska in intenzivnega lobiranja onesnaževalcev postopki ne potekajo tako, kot bi morali.