1 min read

Spremembe zakona o vodah so škodljive

Spremembe zakona o vodah so škodljive

Vse državljane pozivamo, da se udeležite referenduma o zakonu o vodah in 11.7.2021 glasujete PROTI spremembam.

Spremembe zakona o vodah so škodljive, saj znižujejo transparentnost odločanja o gradnji na priobalnem pasu, ter dovoljujejo gradnjo množice enostavnih objektov in objektov v javni rabi, (pod kar spadajo na primer tudi hoteli in bencinske črpalke), tik ob obalah jezer in rek.[1]

Pozidava priobalnega pasu ogroža biodiverziteto vodnih ekosistemov, ki so eni najbolj ogroženih na planetu, saj jih intenzivna človeška dejavnost in jezovi uničujejo že stoletja[2], ogrožen pa bi lahko bil tudi dostop do kakovostne pitne vode več deset tisočim gospodinjstvom.

Vodna telesa so javne dobrine, dostop do njih pa bi se z množično pozidavo z enostavnimi objekti lahko pričel omejevati.

Pot transformacije v zares trajnostno družbo je še dolga, zakonodajne spremembe, s katerimi se krha okoljske varovalke, pa nas še bolj oddaljujejo od cilja.

Referendum je priložnost, da odločevalcem sporočimo, da so politike kratkoročne finančne koristi na račun dobrobiti prihodnjih generacij nezaželene.


  1. https://prt.si/vizavaja ↩︎

  2. https://prt.si/odstovir ↩︎