1 min read

Smučišče Kanin je žrtev lokalne politike in slabega upravljanja

Smučišče Kanin je žrtev lokalne politike in slabega upravljanja

Zavod za gradbeništvo je v poročilu tehničnega pregleda krožne kabinske žičnice Kanin ugotovil, da je ta neprimerno vzdrževana, določeni deli so dotrajani, posamezni odseki pa celo v kritičnem stanju. Upravljalec žičnice nima več niti primernega kadra za njeno vzdrževanje.¹

Nadzorni svet občinskega podjetja Sončni Kanin d.o.o. je zahteval razrešitev direktorice Manuele Božič Badalič, vendar je namesto tega občinski svet razrešil predsednika nadzornega sveta in se na ta način postavil na stran direktorice. Na seji opoziciji ni bila dana možnost, da predstavi svoja stališča.²

Med občinskimi svetniki, ki so glasovali za razrešitev, je bil tudi poslanec in mestni svetnik SDS Danijel Krivec, ki mu je KPK konec septembra ugotovila kršitev zakona zaradi opravljanja dveh nezdružljivih funkcij znotraj občine Bovec.³

Gre za podobno zgodbo, kot jih lahko zasledimo v številnih občinah, ko župan, čigar moč sloni na lokalnih elitah, ne želi razrešiti vodstva občinskega podjetja. Župani morajo svojim prijateljem kriti hrbet, ne glede na storjeno škodo; od tega je namreč odvisna njihova moč in sposobnost ohranjanja oblasti v svojih rokah.

Smučišče Kanin se še ni opomoglo od epidemije, ko so vse oblike turističnih dejavnosti utrpele ogromen upad obiskovalcev. Prihodki v letu 2022 so znašali le 63 % prihodkov v letu 2019.

Poročilo Zavoda za gradbeništvo bi moralo biti podlaga za takojšnjo zamenjavo vodstva smučišča, saj kaže na velike sistemske težave, ki jih je vodstvo ali samo ustvarilo, ali pa ignorantsko toleriralo.

¹ prt.si/zickan

² prt.si/8osbov

³ prt.si/krivec