1 min read

Slovenske občine so izrazito netransparentne

Slovenske občine so izrazito netransparentne

Raziskava “Transparentnost in odprtost slovenskih občin”, ki jo je opravil inštitut Danes je nov dan, je pokazala, da povprečna občina izpolnjuje le tretjino osnovnih kriterijev transparentnosti.

Večina občin občanom ne omogoča enostavnega vpogleda v njihovo delovanje, sodelovanje občanov pri odločanju pa je v splošnem nezaželeno in onemogočano.‌‌

Ključni dokumenti so na spletnih straneh pogosto naloženi na tak način, da jih je kar se da težko najti in po njih navigirati. Marsikje se še vedno nalaga skenirane PDF dokumente, ki niso strojno berljivi.

Skrivanje osnovnih podatkov o delovanju občin povečuje tveganja za korupcijo, odsotnost transparentnosti namreč pomeni odsotnost nadzora s strani javnosti.

Obstoječ sistem lokalne samouprave omogoča, da ozke interesne skupine, povezane z župani, enostavno zlorabijo zakonodajo in si iz občin ustvarijo lasten "vrtiček" ter z javnim denarjem upravljajo kot s svojim zasebnim podjetjem.

Z omejitvijo županskih mandatov bomo občine vrnili občanom.

Povezava do raziskave: prt.si/djndtranspar

Podpišite pobudo za omejitev mandatov: prt.si/za2mandata

Predlog zakona si lahko ogledate tu: zupani.zakonodajni-predlog.si