1 min read

Slovenija, dežela prirejanja javnih razpisov

Slovenija, dežela prirejanja javnih razpisov

Evropsko računsko sodišče je v poročilu “Javno naročanje v EU” obravnavalo postopke javnega naročanja v državah Evropske unije v obdobju 2011-2021. Izsledki poročila so izjemno zaskrbljujoči, saj kažejo na visoko stopnjo prirejanja javnih razpisov za točno določene ponudnike.

Delež postopkov javnega naročanja, v katerih sodeluje zgolj en ponudnik Slovenijo postavlja v sam vrh Evropske unije s kar 73%. V tej kategoriji močno prekašamo vse ostale države.

Zaskrbljujoč je tudi trend povečevanja tovrstnih praks, saj se je delež postopkov s samo enim sodelujočim ponudnikom v desetih letih povečal kar za trikrat.

Visoko na lestvici smo tudi po deležu poslov, ki se jih izvede mimo razpisa, saj je ta blizu 20%. Evropsko sodišče smatra vse kar je nad 10% kot problematično, mi pa ta delež presegamo za skoraj dvakrat.

Poročilo kaže na to, da nobena vlada v več kot desetletju ni bila zares uspešna v boju s korupcijo, niti nista pri tem bila zares uspešna Komisija za preprečevanje korupcije in Računsko sodišče.

“Dvorni dobavitelj” in izvajalci, ki so prisesani na javna sredstva so velik vir neučinkovitosti v javni upravi in pri izvajanju javnih storitev. Birokrati z določanjem zelo specifičnih pogojev v razpisih favorizirajo točno določena podjetja, ter že vnaprej izločajo konkurenco.

Med izvajalci, ki na veliko poslujejo z državo so tudi lastniki pomembnega deleža slovenskih medijev. Slednji so zaradi pritiska lastnikov prisiljeni v samocenzuro.

Več v poročilu: prt.si/jnar21