2 min read

Sabotiranje javnega zdravstva

Sabotiranje javnega zdravstva

Diagnostični center Bled: paradržavni zdravstveni sistem, ki se želi obogatiti na račun Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča.

Konec lanskega leta so mediji poročali o načrtu Diagnostičnega centra Bled, da bo na zemljiščih poleg URI Soča zgradil bolnišnico. Če se bo načrt uresničil, bo to postala prva bolnišnica v državi, ki bo delovala v okviru zasebne družbe preko koncesij.¹

URI Soča je bila zgrajena za potrebe nekega drugega časa, ko se prebivalstvo še ni tako intenzivno staralo in so bile potrebe po tovrstni bolnišnični oskrbi manjše. Danes so bistveno večje in še naraščajo. Širitev bolnišnice bo sčasoma neizbežna, najprimernejši kraj za njeno širitev pa je na zemljiščih, ki so neposredno ob njej.²

Širitev bolnišnice na za to najbolj primernih zemljiščih je namerno onemogočila Mestna občina Ljubljana (MOL), ki je zemljišča na javnih dražbah prodala, namesto da bi jih predala v lastništvo bolnišnici ali državi.

Pričakovati je bilo, da bo prodaji zemljišča zelo verjetno sledil poskus zasebnikov, da ob bolnišnici zgradijo ali oskrbovana stanovanja ali zasebne zdravstvene centre, saj je takšna dejavnost na tej specifični lokaciji daleč najbolj dobičkonosna. Do prodaje zemljišča, ki je v javnem interesu, zato nikakor ne bi smelo priti, politična odgovornost za to pa leži tako na takratni vladi kot na MOL.

Zgodba pa očitno seže še globlje. Končni kupec teh zemljišč in investitor v izgradnjo novih zdravstvenih kapacitet je podjetje, ki je v lasti dveh državnih oziroma delno državnih zavarovalnic. Torej sploh ne gre za prave zasebnike, temveč za neke vrste vzporedni paradržavni zdravstveni sistem, ki se je do nacionalno pomembnih zemljišč zelo verjetno dokopal izključno prek vpliva na lokalno in nacionalno politiko.³

Sklepamo lahko, da se znotraj javnega zdravstva dogaja načrtna sabotaža – slabljenje javnega zdravstvenega sistema, ki se ga nato na različne načine prikrito privatizira.

Od ministra Bešiča Loredana in celotne vlade pričakujemo, da bodo zoper namerno razgradnjo javnega zdravstva tudi kaj ukrenili. Doslej so jih bile le besede.

¹ prt.si/dcblso

² prt.si/urisoczgd

³ prt.si/lorezlodz