2 min read

RTV je javni in ne vladni servis

RTV je javni in ne vladni servis

Boj za obvladovanje RTV Slovenija nas znova opominja, kako enostavno lahko vladne stranke kadrujejo s pomembnimi funkcijami znotraj javnih služb, ter zakaj jim tega ne smemo več dopustiti.

Vsaka vlada se do neke mere trudi vzpostaviti vzvode nadzora nad medijskim poročanjem, naj si bo to prek zagotavljanja državnih poslov lastnikom zasebnih medijev ali pa z nastavljanjem lastnih ljudi na pomembne funkcije, ko gre za javne medije. Kakovost medijev tako vztrajno pada, vse več je samocenzure novinarjev, vse to pa je že opazila tudi širša mednarodna skupnost.[1]

Potreben je nov zakon o RTV, ki bo preprečil strankarsko kadrovanje s funkcijami.

Radiotelevizijo Slovenije in druge javne medije je potrebno osvoboditi jarma političnih strank, s tem bomo namreč obvarovali pravno državo in demokracijo.

Njeno upravljanje je potrebno razpršiti na celotno družbo, saj lahko le tako kot javni medij ohranja svoje osnovno poslanstvo, to je poročanje v javnem interesu, kar zajema tudi poročanje o nepravilnostih pri delovanju državnih institucij in funkcionarjev.

Tisti, ki bi morali imeti glas pri tem, kaj se predvaja na kanalih Radiotelevizije Slovenije, so predvsem tisti, ki RTV financirajo, torej državljani, zato predlagamo uvedbo volitev programskih svetnikov.[2]

V programskem svetu morajo sedeti tudi ljudje, ki bodo predstavljali interese različnih družbenih skupin in organizacij, ki spadajo v okvir zakonsko opredeljenih področij, ki jih mora RTV pokrivati.[3] Organizacija, ki bi lahko predlagale svoje kandidate, bi morale hkrati izpolnjevati določene pogoje, npr. zadostno število članov in redno aktivnost na področju, na katerem delujejo. Tako bi zmanjšali verjetnost, da bi bili kateri izmed predstavnikov »nastavljeni«.

Krčenje pomena oglaševanja na televiziji in radiu, ki ju nadomeščajo druge oblike oglaševanja, je za RTV eksistencialna grožnja. Ker je sistem, po katerem je RTV za svoje delovanje odvisna tudi od predvajanja reklam, nevzdržen, predlagamo njihovo ukinitev in nadomestitev sredstev iz proračuna.[4]

RTV se napaja večinoma iz javnih sredstev prek prispevka, ki so ga primorana plačevati vsa gospodinjstva, ne glede na število članov ali njihov dohodek, z izjemo tistih z najnižjimi prihodki. To ob hkratni nemoči vplivanja na vsebino zbuja čedalje večje nezadovoljstvo med ljudmi.

Že lani smo zato med javno razpravo o novem RTV zakonu predlagali spremembo sistema po skandinavskem modelu, ki temelji na bolj pravični razporeditvi bremena, kot je to trenutno urejeno z RTV prispevkom. Po naših izračunih bi tak sistem tudi nadomestil predviden izpad zaradi našega predloga o ukinitvi oglasov.[5]


  1. https://prt.si/podcrtoalarm ↩︎

  2. https://prt.si/depolitizacija ↩︎

  3. https://prt.si/podrocjartv ↩︎

  4. https://prt.si/rtvbrezreklam ↩︎

  5. https://prt.si/ukinitevprispevka ↩︎