1 min read

Zakon o preprečevanju pranja denarja je izredno velika grožnja zasebnosti državljanov

Zakon o preprečevanju pranja denarja je izredno velika grožnja zasebnosti državljanov

Jutri bodo poslanci državnega zbora glasovali o izjemno nevarnem zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.¹

Predlog zakona je trojanski konj, saj pod pretvezo pregona pranja denarja poskuša instituciji, povsem podrejeni vladi, podeliti neomejena pooblastila za brskanje po finančnih podatkih državljanov.

Zakon daje inšpektorjem Urada za preprečevanje pranja denarja in posredno vladi, ki ji je urad popolnoma podrejen, praktično neomejen dostop do podatkov državljanov ter možnost vstopa v prostore fizičnih in pravnih oseb brez sodne odredbe.

Zakon ne vsebuje natančnih opredelitev, do točno katerih podatkov bi urad za svoje delovanje lahko dostopal, kar lahko vodi v resne zlorabe, nadzora nad delom urada pa Informacijski pooblaščenec ne bo mogel izvajati.²

Tak zakon je v neskladju z evropsko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in z osnovami pravnega varstva. Poslanci, ki bodo o zakonu glasovalo, bi se morali zavedati, da je tak zakon nevaren za državo in državljane ter kot tak nesprejemljiv.

V primeru sprejema zakona ga bomo izpodbijali na ustavnem sodišču.

¹ prt.si/pranje

² prt.si/pranczr