1 min read

Poročilo o raziskavi razširjenosti koronavirusa še vedno ni dostopno

Na vlado smo 8. maja po izredno skopi predstavitvi interpretacije rezultatov raziskave razširjenosti koronavirusa naslovili zahtevek za dostop do informacij javnega značaja. Zahtevali smo vse podatke, ki se tičejo raziskave.

Po skoraj dveh mesecih smo prejeli odgovor; posredovana nam je bila tabela s podatki in povezava do novinarske konference iz arhiva RTVSLO, na kateri so bili predstavljeni izsledki raziskavi. Tovrsten odgovor služi le izogibanju pregona s strani Informacijskega pooblaščenca zaradi molka organa.

S podobnimi težavami so se soočali tudi pri mediju za neodvisno novinarstvo Pod črto. Ob objavi rezultatov raziskave so se jim pojavili pomisleki o točnosti slednje zaradi vpliva lažno pozitivnih testov. Takrat, torej pred dvema mesecema, jim je bilo sicer rečeno, da bo poročilo dostopno čez mesec dni, vendar se to ni zgodilo. Pri Pod črto so se zato ta teden ponovno obrnili na Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in celo prejeli odgovor, da bo prvo “preliminarno poročilo” na voljo 6. julija.

Gre za raziskavo, financirano z javnim denarjem, na podlagi katere naj bi vlada utemeljevala ukrepe interventnih zakonov za zajezitev širjenja epidemije, zato bi njena odkritja morala biti javnosti do potankosti nemudoma dostopna.

Vlada je sicer že s sprejetjem zakonov o začasnih ukrepih za čas epidemije med drugim zamrznila vse roke zahtevkov za informacije javnega značaja. S tem se je izvzela iz osnovnih načel transparentnosti in javnosti preprečila demokratični nadzor nad lastnim delovanjem.