1 min read

Pogin rib zaradi HE Brežice razgalja negativne plati obnovljivih virov energije

Pogin rib zaradi HE Brežice razgalja negativne plati obnovljivih virov energije

Hidroelektrarna Brežice je 21. marca okoli poldneva začela občutno zmanjševati pretok reke Save. To je povzročilo pogin na stotine rib na brzicah pri Mostecu, ki so med zadnjimi velikimi drstišči litofilnih vrst rib na Savi.

Nivo vode se ne bi smel tako naglo spustiti, elektrarna je ravnala v nasprotju s smernicami, ki jih narekuje okoljsko dovoljenje. V dovoljenju je navedeno, da mora elektrarna skrbeti za ustrezen nivo pretoka reke, gre namreč za zadnjo elektrarno v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn.

Najverjetnejši razlog za nenadno znižanje pretoka je zasledovanje dobička s strani lastnikov elektrarne. Cene električne energije na trgu čez dan nihajo in temu so se začele prilagajati tudi hidroelektrarne.

Čez dan je cena elektrike nižja, saj takrat obratujejo sončne elektrarne, ponoči, ko sončne elektrarne ne delujejo, pa cena energije naraste.

Lastniki hidroelektrarn zaslužijo več, če vodo čez dan v čim večjem obsegu zadržujejo, ponoči, ko je cena energije veliko višja, pa zaženejo proizvodnjo. Hidroelektrarna Brežice tega ne bi smela početi, delovati bi morala v izravnalnem načinu.

Tovrstne negativne ekološke posledice so pogosto zamolčana realnost “zelene” energije. Sonce, veter in voda niso zastonj, kot to pogosto slišimo v predvolilnih parolah, temveč imajo svojo ceno in številne uničujoče posledice za naravo, ki jih je zaradi razpršenosti projektov tudi težje nadzorovati in omejevati.

Dejstvo je, da bomo brez nove jedrske elektrarne morali za opustitev fosilnih goriv žrtvovati veliko narave. Ohranitev visokega deleža jedrske energije v energetski mešanici je daleč najbolj smiselna odločitev tudi iz okoljevarstvenega vidika.

Vir: prt.si/hebr