1 min read

Podpiramo protest zoper visoke stroške ogrevanja v Velenju

Podpiramo protest zoper visoke stroške ogrevanja v Velenju

Občani Velenja so za ogrevanje v decembru prejeli izjemno visoke položnice, za mesec ogrevanja povprečno velikega stanovanja je bilo potrebno odšteti tudi po 400 evrov.¹

Cena daljinskega ogrevanja je v Velenju visoka, saj morajo Velenjčani poleg stroškov ogrevanja plačevati še ceno emisijskih kuponov.²

Občini Velenje in Šoštanj se ogrevata s toploto, ki jo ustvarja Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), kar pomeni, da so stroški emisijskih kuponov za odjemalce tega sistema daljinskega ogrevanja med najvišjimi, saj je primarno gorivo elektrarne premog tipa lignit, ki izpušča daleč največ emisij na proizvedeno enoto energije.

Cena emisijskih kuponov se je v primerjavi z letom 2020 dvignila za več kot 500 %. Daljinsko ogrevanje zato postaja vse dražje, čeprav gre za okolju bolj prijazno obliko ogrevanja od individualnih kurišč.

Z emisijskimi kuponi se polni podnebni sklad, ki ga upravlja Vlada Republike Slovenije.³ Velenjska občina bi od Vlade morala zahtevati ukrepanje, saj ta upravlja z denarjem, ki ga Velenjčani vplačujejo v podnebni sklad.

Nastala situacija je bila predvidljiva. Denar iz podnebnega sklada bi lahko že zdavnaj brez težav namenili posodobitvi sistema daljinskega ogrevanja in drugim ukrepom, ki bi občane zavarovali pred visokimi stroški.

¹ prt.si/vel400

² prt.si/emkup

³ prt.si/pskl23