1 min read

Podpora Radiu Študent

Ob izpadu približno 27 % prihodkov v prvi polovici leta 2020 so se pri Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani odločili zmanjšati financiranje tudi Radiu Študent.

Radio Študent je ob Radioteleviziji Slovenije edini večji medij, financiran večinsko z javnim denarjem, v tem primeru s koncesijami študentskega dela, iz katerih se financira ŠOU. To jim omogoča ustvarjanje nekomercialnih vsebin, ki služijo javnemu interesu.

Ker financiranje medija kljub javni naravi študentskega denarja ni neposredno vezano na proračun države, to deluje kot dodatna varovalka pred političnimi vplivi na radio, ki zato deluje popolnoma neodvisno.

Programska avtonomnost in relativno velika finančna neodvisnost, ki ni vezana na komercialno uspešnost radia, jim omogočata pokrivanje velikega spektra vsebin, ki bi se komercialnim medijem zdele neatraktivne in nepomembne, od civilno družbenih in političnih vprašanj, študentskih tem, do kulture in glasbe.

Radio se s finančnimi težavami spopada že vrsto let. Nestabilnost financiranja iz tradicionalnih treh stebrov financiranja radia – donacij ŠOU, lastnih projektov in promocijske dejavnosti, so jih že leta 2013 prisilile v pričetek zbiranja donacij poslušalcev (akcija Reši RŠ). Kljub preteklim finančnim težavam in velikim stroškovnim rezom v času epidemije je ekipa radia uspešno kljubovala podhranjenosti in s požrtvovalnim delom še naprej ohranjala veliko pestrost kakovostnih vsebin.

Izražamo svoje nestrinjanje nad odločitvijo ŠOU o zmanjšanju financiranja RŠ. Še toliko bolj smo nad odločitvijo razočarani ob upoštevanju dejstva visokih plač študentskih funkcionarjev, ki jih prejemajo kljub epidemiji in velikem upadu števila dogodkov in drugih aktivnosti, ki jih v navadnih razmerah izvajajo in z njimi opravičujejo svoje visoke honorarje.

V letu 2019 je samo za honorarje predsedstva ŠOU bilo  namenjenih 127.000 EUR, medtem ko je celoletno financiranje Radia Študent znašalo 152.000 EUR.

Radiu Študent izražamo vso podporo v nastali situaciji. Od ŠOU pa pričakujemo, da napovedanih rezov ne uresniči.

Obstoj in delovanje Radia Študent lahko podprete tudi sami: siri.radiostudent.si