1 min read

Podpora predlogu redefinicije kaznivega dejanja posilstva po modelu "samo ja pomeni ja"

Podpora predlogu redefinicije kaznivega dejanja posilstva po modelu "samo ja pomeni ja"

Podpiramo pobudo spremembe kazenskega zakonika z redefinicijo kaznivega dejanja posilstva po modelu »samo ja pomeni ja«.

Primer sodbe Višjega sodišča v Kopru iz leta 2017 je pokazal, da lahko sodniki trenutno zakonodajo v določenih primerih interpretirajo tako, da se dejanja, ki bi sicer morala biti obravnavana in kaznovana kot posilstvo, v korist storilcu močno omili.[1]

S predlaganimi spremembami kazenskega zakonika po modelu »samo ja pomeni ja« bi možnost tovrstnih sodb v prihodnje močno zmanjšali. Takšne spremembe bi mnogo bolje konkretizirale in zavarovale pravico do telesne nedotakljivosti, ki jo zagotavlja 35. člen ustave[2], pravni red pa bi bolje uskladili tudi s konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, ki jo je Slovenija ratificirala leta 2014.[3]

Zakonski predlog in dodatna obrazložitev v podporo spremembam sta dostopna na povezavi: http://samojapomenija.si

Vložitev zakonskega predloga v zakonodajni postopek lahko podprete s kvalificiranim digitalnim potrdilom: prt.si/samoJA


  1. https://prt.si/466682015 ↩︎

  2. https://prt.si/35clenust ↩︎

  3. https://prt.si/ratif2014 ↩︎