1 min read

Pirati predlagamo uzakonitev referendumskega dne!

Pirati predlagamo uzakonitev referendumskega dne!

Pirati predlagamo uzakonitev dveh referendumskih dni na leto, kjer bi državljani neposredno odločali o zakonih ter o aktih občin.

Okrepitev neposrednega izražanja volje ljudstva je osrednja tematika programa Piratske stranke.¹

Tretji člen ustave veli, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov ter ima v Sloveniji oblast ljudstvo, ki to izvršuje tudi neposredno.

Politične stranke so zakonodajo, ki ureja orodja neposrednega demokratičnega udejstvovanja državljanov, skrčile in omejile, s tem so sodelovanju ljudi v demokratičnem procesu pripisale obstransko vlogo.

Redno izvajanje referendumov bi okrepilo pritisk nad vsakokratno oblastjo, da dosledno spoštuje voljo državljanov, hkrati bi se skozi njihovo sistematično izvajanje okrepila referendumska udeležba in izboljšal odnos državljanov do referendumov in demokratičnega sistema nasploh.²

Referendumski dnevi hkrati preprečujejo politične manipulacije z razpisovanjem referendumov v neugodnem času in znižajo stroške njihovega izvajanja, te stroške se vedno navaja kot razlog proti referendumom.

Izvajanje referendumov je strošek, a mnogo manjši od škode, ki vsakokrat nastane, ko imamo na oblasti garnituro, katere samovoljnosti ni moč z ničemer drugim omejiti.

¹ prt.si/nepdem
² prt.si/demCH