1 min read

Nezakonito delovanje ministra Počivalška

V telefonskem pogovoru objavljenem v oddaji Tarča 23.4. je minister Počivalšek Zavodu za blagovne rezerve naročil, da naj podjetju Geneplanet izplačajo 100% avans za dobavo 200 ventilatorjev. Ob tem je poudaril, da posel morajo dobiti in zatrdil, da bodo tekom dneva dobili bančno garancijo.
Kako je Počivalšek sploh vedel, da bo podjetje Geneplanet dobilo bančno garancijo? Ali so mu to informacijo posredovali s strani podjetja ali banke? Obe možnosti sta skrajno sporni.

Najverjetneje je, da je podjetje Geneplanet moralo najprej dobiti posel in pogodbo, šele nato pa je lahko na tej podlagi pridobilo bančno garancijo. Več kot očitno je, da je v takem primeru šlo za nedovoljeno pomoč pri pridobitvi posla in preferenčno obravnavo ponudnika s strani ministra.

Za ostala dva ponudnika je minister izjavil, da njegovo navodilo ne velja in da morata pred sklenitvijo posla pridobiti bančno garancijo. Zakaj se je Počivalšek zavzel za samo eno od treh podjetij? Takšno početje je po zakonu o javnem naročanju nezakonito, obenem utemeljuje tudi sum korupcije.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, je tako verjetno kršil vsaj 5. in 7. člen Zakona o javnem naročanju in 52. člen Zakona o javnih financah.

Nacionalni preiskovalni urad, je za preiskavo poslov že uvedel predkazenski postopek. Glede na to, da s strani ministra ni bilo podanih resnih argumentov v zagovor, pričakujemo njegov odstop.

Zakon o javnem naročanju

  1. člen
    (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki)

(1) Javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki.

  1. člen
    (načelo enakopravne obravnave ponudnikov)

(1) Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila.

Zakon o javnih financah

  1. člen
    (Plačevanje obveznosti)

(2) Neposredni uporabnik uporablja sredstva za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del. Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil ter na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, oziroma župana. Način zavarovanja predplačil iz državnih in občinskih proračunov predpiše minister, pristojen za finance.