2 min read

Neučinkovitost priprav na drugi tir

Neučinkovitost priprav na drugi tir

Računsko sodišče je številne postopke, povezane z izvedbo projekta Drugi tir, označilo za neučinkovite.

Pirati smo projektu Drugi tir Divača–Koper, kot si ga je zamislila takratna vlada, nasprotovali, saj smo po pregledu projektne dokumentacije, ki smo jo pridobili od ministrstva za infrastrukturo, ugotovili, da je projekt pripravljen netransparentno, finančna konstrukcija ni bila zaprta.

Računsko sodišče je zdaj z revizijo pritrdilo našim takratnim opozorilom.

❗ Priprave na gradnjo drugega tira je vlada Mira Cerarja izpeljala prehitro.

Za izvedbo projekta Drugi tir na relaciji Divača–Koper je bil sprejet poseben zakonski akt, ki je bil brez utemeljenega razloga obravnavan po nujnem postopku. Ministrstvo za infrastrukturo ob tem ni zagotovilo primerne javne razprave, saj je ta trajala le 5 dni.

Računsko sodišče je hkrati izrazilo dvom, ali je poseben zakon za izvedbo drugega tira sploh bil potreben, saj gre za le 27 km železniške proge od skupno 1208 km prog v državi.

❗ Ob potrditvi investicijskega programa ni bila zaprta finančna konstrukcija projekta.

Stroški projekta bodo okvirno znašali 1,25 milijarde evrov, morebitna dvotirnost proge pa utegne stati še dodatnih 340 milijonov evrov.

Še danes ni jasno, katera zaledna država naj bi prispevala 200 milijonov evrov za izgradnjo proge, kot to predvideva finančni načrt. Prav tako ni jasno, ali bodo pribitki k cestnini, ki naj bi doprinesli 122 milijonov evrov, res prinesli toliko denarja. Nepovratna sredstva EU tudi niso bila v celoti počrpana. Ves manjko zbranih sredstev od prvotnega načrta bo na koncu moral kriti državni proračun.

❗ Izvajanje nadzora nad potekom projekta je bilo le delno učinkovito.

Vlada ni dokazala, da je bila ustanovitev družbe 2TDK, na katero se je prenesla večina aktivnosti povezanih z investicijo, res v javnem interesu. Stroški dela in sejnin nadzornega odbora družbe v povprečju znašajo približno 200.000 € na leto, družba 2TDK hkrati namenja veliko denarja za razna svetovanja in promocijske aktivnosti, za katere sploh ni jasno, ali kakorkoli pripomorejo pri izvedbi projekta.

Ustrezni nadzorni mehanizmi, ki bi omogočali preverjanje smotrnosti posameznih odločitev družbe 2TDK ter Direkcije RS za infrastrukturo, namreč ne obstajajo, 2TDK je brez notranjih pravil in podlag že izvajala postopke javnega naročanja.

Direkcija za infrastrukturo je tudi neposredno plačevala za nekatere storitve v rabi 2TDK ter tako na videz prikazala potratnost 2TDK za manjšo od resnične.

➡️ Vlada Mira Cerarja je s posebnim zakonom in dvema referendumoma zacementirala javno podporo projektu in se tako poskusila izogniti politični odgovornosti za morebitno korupcijo.

Tveganje za nastanek korupcije in druge nepravilnosti, ter s tem oškodovanje javnega proračuna, je pri tako slabo zasnovanem projektu mnogo večje. Poročilo, ki so ga pripravili pri OECD, ugotavlja, da obstaja tveganje, da se investicija nikoli ne bo povrnila.

Dokler se bo infrastrukturne ter druge državne investicije izvajalo netransparentno in s pomanjkljivimi nadzornimi mehanizmi, bo tudi država še naprej neučinkovita pri zagotavljanju javnih servisov državljanom.

Pirati se zavzemamo za uvedbo efektivne transparentnosti na vseh področjih, kjer deluje država, saj lahko le tako država državljanom omogočiti vpogled in s tem nadzor nad porabo javnega, davkoplačevalskega denarja.

Vir: prt.si/rev2tdk