1 min read

Netransparentnost dobav zaščitne opreme

V zadnjem tednu marca je bilo preko Zavoda za blagovne rezerve opravljenih za kar 80 milijonov evrov naročil za nabavo zaščitnih sredstev.

Ker gre za naročila izvedena po postopkih s pogajanji brez predhodne objave, njihova vsebina ni razvidna. Ni znano, za kakšno opremo gre in v kolikšni količini je bila naročena.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja sicer narekuje 48 urni rok od oddaje naročil do objave pogodb, vendar zavod pogodb še ni objavil.

Najbolj zaskrbljujoče pa je pomanjkanje preverjanja kredibilnosti podjetij, ki so prejela posle: kar tretjina skupne vrednosti naročil je bila podeljena podjetju Joca Pečečnika, za katerega ni znano, da bi se kadarkoli ukvarjalo z medicinsko opremo. Še parim podjetjem pa naročila predstavljajo kar nekajkratno povečanje prometa iz preteklih let.

Načel javnega naročanja – transparentnosti, učinkovitosti in preglednosti javne porabe – se ne sme povoziti. Niti v kriznih časih.

Več na povezavi: prt.si/ostro