1 min read

(ne)delovanje upravnih enot lahko ogrozi ustavnost volitev

(ne)delovanje upravnih enot lahko ogrozi ustavnost volitev

Pobudniki referenduma o zakonu o vodah poročajo o težavah z zbiranjem fizičnih podpisov zaradi omejenega delovanja nekaterih upravnih enot.[1]

Na plano prihaja problem, na katerega smo vlado in poslance državnega zbora opozorili že junija lansko leto. Osnovne pravice državljanov do demokratičnega udejstvovanja so lahko potencialno omejevane z možnostjo delovanja upravnih enot v izjemnih situacijah, kljub temu da imamo na razpolago rešitve, s katerimi bi to lahko preprečili.[2]

Glede na veliko število podpisov, ki jih je za razpis referenduma potrebno zbrati, so bile tovrstne težave pričakovane, kvalificirano digitalno potrdilo naj bi namreč imela le četrtina prebivalstva.[3] Ministrstvo za javno upravo tu ne bi smelo imeti nikakršnega izgovora, situacija je bila predvidljiva, prav tako gre za eno od ključnih funkcij, ki jo morajo UE nemoteno zagotavljati.

Referendumska pobuda pa vsaj ima to možnost, da se del podpisov lahko zbere elektronsko, kar pa ne velja za zbiranje podpisov podpore kandidaturam na volitvah, ki se jih lahko zbira le v fizični obliki. V primeru volitev v času kriznih razmer, ki bi ogrožale normalno delovanje UE, bi bila zaradi takšne ureditve pravica do kandidature na volitvah državljanom močno omejena.

Sistem elektronskega podpisovanja referendumskih pobud je že zgrajen, temeljito preizkušen in v rabi, potrebna je zgolj enostavna sprememba zakonodaje, s katero se to lahko omogoči tudi za kandidature na volitvah.

Ministrstvo za javno upravo nam je na našo pobudo odgovorilo, da bodo pri predlogu sprememb volilne zakonodaje naše predloge upoštevali ter da je za sprejem potrebna dvotretjinska večina v državnem zboru. Glede na enostavnost sprememb še vedno pričakujemo, da bo naš predlog po hitrem postopku uveden in s tem zagotovljena ustavnost volitev ne glede na razmere.


  1. https://prt.si/omejpodpis ↩︎

  2. https://prt.si/digitalnipodpisi ↩︎

  3. https://prt.si/450digipot ↩︎