3 min read

Milijonski razpisi za projekt HE Mokrice, ki nima gradbenega dovoljenja

Milijonski razpisi za projekt HE Mokrice, ki nima gradbenega dovoljenja

Upravno sodišče je zadržalo sklep vlade o prevladi ene javne koristi nad drugo v primeru izdaje gradbenega dovoljenja za Hidroelektrarno Mokrice. Sklep vlade je sedaj zadržan tako, da ne more vplivati na že trajajoč postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja hidroelektrarne, a to še ne pomeni, da je bitka zoper nezakonit poseg v naravo dobljena.[1]

Pravno sporni pritiski za pričetek gradnje hidroelektrarne se vse odkar je okoljsko ministrstvo prevzel Andrej Vizjak, močno stopnjujejo.

Lokacija, izbrana za HE Mokrice, je problematična, saj bi tam postavljena hidroelektrarna ogrozila dve naravovarstveno zaščiteni območji in 200 hektarjev prvovrstnih kmetijskih zemljišč.

Društvo za preučevanje rib Slovenije je s tožbo zoper že izdano okoljevarstveno dovoljenje uspešno dokazalo, da je Agencija Republike Slovenije za okolje v procesu izdaje dovoljenja storila mnoge procesne napaka in da vlogi niso bile priložene ustrezne raziskave o vplivih hidroelektrarne na okolje, Upravno sodišče je zato dovoljenje razveljavilo in investitorju naložilo ponovitev postopka.

Društvu je hkrati uspelo pridobiti opravljene raziskave za katere se je izkazalo, da jih je investitor Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) skrival. HESS vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja raziskav ni priložil, saj so te kazale, da zaščitni ukrepi, ki jih je investitor predlagal, niso zadostni za omilitev vpliva hidroelektrarne na okoliška naravovarstveno zaščitena območja.[2]

Zadeva je nato mirovala, vse dokler ni Ministrstvo za okolje in prostor prevzel Andrej Vizjak, bivši zaposleni v družbi HESS, kjer je bil osebno zadolžen za projekt HE Mokrice.[3]

Minister je brez kančka obotavljanja izkoristil epidemijo za interese svojega bivšega delodajalca in v protikoronsko zakonodajo vrinil člene[4], s katerimi je iz sodelovanja v procesih izdaje okoljevarstvenih dovoljenj izrinil vse okoljevarstvene organizacija za naslednji 2 leti, poleg tega pa je poskrbel za poenotenje izdaje okoljskevarstvenega in gradbenega dovoljenja v integriran postopek. Vse to pa je po evropski zakonodaji nedopustno.[5]

Januarja je bil v javno razpravo poslan še predlog novega Zakona o varovanju okolja, s katerim želi MOP odvzeti pravico do sodelovanja v postopkih izdaj gradbenih dovoljenj še celotni civilni družbi.[6]

Minister se na ta račun rad pohvali, da je dosegel “pospešitev postopkov”, na dolžino katerih morebitne pritožbe civilne družbe v kolikor je vse v skladu z okoljsko zakonodajo nimajo bistvenega vpliva. Ministru je uspelo doseči, da lahko investitorji brezobzirno kršijo pravice okoliških prebivalcev in neomejeno posegajo v naravo in s tem v naše zdravje in dobrobit prihodnjih generacij.

Združitev v integralni postopek in izključitev nevladnikov iz postopka sta skregani z zdravo logiko, saj ima investitor s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem že možnost začeti gradnjo, medtem ko je lahko v procesu pritožb zoper okoljevarstveno dovoljenje to naknadno razveljavljeno. To lahko privede do situacij, ko bo že zgrajen objekt potrebno podreti, škoda naravi pa bo že storjena. Ustavno sodišče ustavnost določb protikoronskih členov še preučuje, do končne sodbe pa je izvajanje nekaterih tudi zadržalo.[7]

Posredovanje Ustavnega sodišča okoljsko ministrstvo in investitorja pri nadaljevanju s projektom HE Mokrice seveda ni ustavilo, saj je časovno okno med sprejetjem sporne zakonodaje in odločbo Ustavnega sodišče že bilo izkoriščeno in je sedaj v teku nov, integriran postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Novemu postopku prav tako niso bile priložene ustrezne študije, kar pomeni, da investitor znova poskuša prikriti škodljivost projekta. V primeru, da ARSO investitorju znova pogleda skozi prste, bo tokrat HESS prejela gradbeno dovoljenje, na podlagi katerega bo že lahko zasadila prvo lopato, gradnja pa bo ustavljena šele, ko sodišče proces na podlagi manjkajočih študij znova ne razveljavi.[8]

Ministrstvu in vladi pa asov v rokavu ne zmanjkuje, saj je s sklepom vlade bil sprožen še postopek prevlade javne koristi energetike nad okoljem. Gre za prvi tovrsten postopek v zgodovini države. To nam daje vedeti, da se vsi vpleteni zavedajo, da HE Mokrice ni okoljsko sprejemljiva.[9]

Poleg izkoriščanja vseh legalnih in legalno spornih sredstev da bi gradnjo hidroelektrarne vendarle nekako izsilili, je v teku tudi velik medijski pritisk iz strani vlade zoper nevladnike.

Za HE Mokrice, kljub upravičenemu dvomu, da bo hidroelektrarna sploh kadarkoli dobila legitimno gradbeno dovoljenje, se že sklepajo prvi posli in odpirajo javni razpisi v skupni vrednosti približno 100 milijonov evrov.


  1. https://prt.si/zamrzprevlade ↩︎

  2. http://prt.si/dpr2 ↩︎

  3. http://prt.si/gradbenicleni ↩︎

  4. http://prt.si/aarhus ↩︎

  5. https://prt.si/prodajanarave ↩︎

  6. http://prt.si/usustavitev ↩︎

  7. https://prt.si/izsilitevHEmokrice ↩︎

  8. http://prt.si/prevlada ↩︎

  9. https://prt.si/dpr6 ↩︎