1 min read

Korak bliže univerzalni pravici do popravila

Pozdravljamo odločitev Evropskega parlamenta, ki je z veliko večino sprejel resolucijo o trajnostnem enotnem trgu, ki v veliki meri podpira uveljavitev vseevropske pravice do popravila.[1]

Z uvedbo poenotenega in obveznega označevanja izdelkov glede na njihovo obstojnost, trpežnost in popravljivost, ter obveznim zagotavljanjem nadomestnih delov in omogočanju popravljanja vsem, ne le licenciranim servisom, bi trajnostno naravnali evropske ter posredno tudi svetovne trge.

Pričakujemo, da bo resolucija Evropskega parlamenta služila kot dodaten povod za sprejem zakonodaje, tako na evropskem kot na državnem nivoju, s katero se bo človeštvo in okolje postavilo pred pohlep.

V Sloveniji bi se za začetek poleg po Franciji, ki bo ocene popravljivosti izdelkov pričela uporabljati januarja[2], lahko zgledovali tudi po sosednji Avstriji, ki je pred kratkim prepolovila DDV za popravila, posamezne zvezne dežele pa so uvedle možnost povračila tudi do 50 % stroškov popravila elektronskih aparatov.[3]


  1. https://prt.si/restrajsm ↩︎

  2. https://prt.si/ifixsussm ↩︎

  3. https://prt.si/rrat ↩︎