1 min read

Kanal C0 se gradi v nasprotju z evropsko zakonodajo

Kanal C0 se gradi v nasprotju z evropsko zakonodajo

Zoran Janković v današnji izjavi za medije znova zavaja glede legalnosti gradnje kanalizacijskega kanala C0. Projekt je izveden v navzkrižju s sodbo sodišča EU!¹

Kanal C0 je projekt, ki se gradi v nasprotju z evropskim pravnim redom, saj nima opravljene presoje vplivov na okolje.

Mestna občina Ljubljana je do gradbenega dovoljenja za kanalizacijo prišla tako, da je projekt načrtno razrezala na manjše kose in šla v pridobivanje gradbenih dovoljenj za posamezne odseke, ki so krajši od meje, ki je predpisana za presojo vplivov projekta na okolje.

Skupno je kanalizacija dolga 9 kilometrov in bi kot celota presojo vplivov na okolje nujno potrebovala. Kanal poteka skozi ožje vodovarstveno območje, neposredno nad vodonosnikom, ki napaja vodarno Kleče, največji vir pitne vode v Ljubljani.²

Rezanje projekta na manjše dele, da bi se tako zaobšli veljavni okoljski predpisi, je v nasprotju s sodbo Sodišča EU iz leta 2009, ki je tovrstne prakse izrecno prepovedala.³

Gradnja takšnega kanala na takšen način leta 2023 je možna le ob zatiskanju oči vseh vpletenih institucij.

Zoran Janković si je v 16 letih županovanja nakopičil tako veliko moči, da je zmožen manipuliranja tako občinskih kot državnih institucij.

Tudi zato menimo, da je nujno potrebno omejiti županske mandate na največ dva zaporedna. Podprite našo pobudo: prt.si/za2mandata

¹ prt.si/zoknpm

² prt.si/vodaLJ

³ prt.si/c20508