1 min read

Julian Assange ne bo izročen ZDA

Julian Assange ne bo izročen ZDA

Angleška sodnica je razsodila, da bi zaradi duševnega zdravja in možnosti samomora izročitev združenim državam bila “zatiralna”. Američani so sicer že najavili, da se bodo nad odločitvijo pritožili, Julian pa bo zaenkrat ostal zaprt, saj je bilo odločanje o varščini prestavljeno na 6. januar.

Kakor je razsodba sicer dobrodošla in vliva upanje, je tudi pomanjkljiva, saj je kot edini sprejemljiv razlog za neizročitev Assanga bilo navedeno njegovo duševno zdravje in možnost samomora. Vse argumente glede pravice do azila, svobode govora, novinarske svobode in pravice javnosti do obveščenosti je sodišče zavrnilo kot neutemeljene.[1]

Današnja razsodba tako ne pomeni drugega kot to, da če novinar želi svobodno in neodvisno opravljati svoje delo in pri tem stopi na prste ZDA, potem je praktično njegova edina rešitev, da se poskusi obesiti, če se želi izogniti mučenju in nepoštenemu sojenju, ki bi ga bil tam deležen. S tem se ZDA pritrdi, da so politično motivirani napadi na novinarje popolnoma sprejemljivi, dokler so le-ti kolikor toliko duševno zdravi.

Šele ko bodo novinarji lahko svobodno in neodvisno opravljali svoje delo in bodo upoštevane svoboda govora, novinarska svoboda in pravica javnosti do obveščenosti, bo bitka za Assanga tudi resnično dobljena. Kajti po trenutni interpretaciji bi se ga lahko ZDA izročilo takoj, ko bo njegovo duševno stanje to dopuščalo.

Zaenkrat se torej boj za Assanga še ne končuje, je pa današnja razsodba vsaj žarek upanja za novinarstvo in nenavsezadnje človekovo dostojanstvo.


  1. https://prt.si/extraAssange?fbclid=IwAR3H0B0riB9YMRmG23E0r7sv1nZeKtsBlncNls0gSfaQD7CXF7ElqTbIKKk ↩︎