2 min read

Javno pismo bodočim koalicijskim strankam

Javno pismo bodočim koalicijskim strankam

V Piratski stranki smo za stranke bodoče koalicije sestavili seznam predlogov za ohranjanje temeljev demokratične družbene ureditve in zaščito javnih financ.

Dejanja vlade preteklih dveh let so za nas zadosten dokaz, da ima vlada preširoka pooblastila za poseganje v državne podsisteme, ki si jih zato lahko po želji podreja.

Za trajno odpravo grožnje zdrsa v avtoritarnost so potrebne korenite spremembe nekaterih predpisov. Nova koalicija mora za dosego teh ciljev pristati na samoomejevanje lastne moči, kar bo okrepilo demokracijo in na koncu koristilo vsem.

Stranke Gibanje Svoboda, Levica in Socialne demokrate pozivamo, da v ospredje postavijo javno korist nad parcialne osebne interese vodstev strank in funkcionarjev.

Spodnjih 6 predlogov smo izbrali zato, ker so osnutki predlogov zakonov in strategij po večini že napisani, z njimi razpolagajo organizacije civilne družbe, nekateri novinarji na RTV, nekaj jih imamo pripravljenih tudi Pirati.

Velik delež dela je tako praktično že opravljen, zato poslanci in vodstva strank, ki bodo tvorili bodočo koalicijo nimajo izgovorov, da predlogov ne bi obravnavali in sprejeli v najkrajšem možnem času.

Svoje predloge bomo podrobno javno predstavili na prihodnji novinarski konferenci, ki jo bomo sklicali po imenovanju nove vlade, zato naj jih nekaj sedaj le na hitro naštejemo.

1. Sprememba zakona o RTV

Z novim zakonom o RTV naj se koalicijske stranke odpovedo kadrovanju znotraj programskega sveta RTV ter to prepustijo zaposlenim in ljudstvu tako, da uvedejo neposredne volitve v programski svet.
Prav tako naj se zagotovi zunajparlamentarnim strankam, ki za svoje delovanje prejemajo proračunska sredstva, programski čas v okviru tretjega, parlamentarnega programa, za komentiranje zakonskih postopkov in predlogov rešitev.

2. Novi zakon o nalezljivih boleznih

Upravljanje z epidemijo na podlagi nezakonitih odlokov je nedopustno. Novi ZNB naj pristojnosti sprejemanja ukrepov prenese na državni zbor, prav tako pa naj opredeli sestavo primerne strokovne skupine, ki bo zadolžena za pripravo strokovnih podlag. Dejansko učinkovitost ukrepov naj se redno preverja.

3. Sprememba volilne zakonodaje

Ukine naj se volilne okraje, uvede absolutni preferenčni glas in uvede najmanj en rezervni glas, ki gre stranki, ki jo kot rezervno izbere volilec v primeru, da se stranka, za katero je glasoval, ne uvrsti v parlament. Uskladi naj se postopke kandidiranja na vseh volitvah v skladu z možnostmi, ki jih za to nudijo digitalne tehnologije, tako da bo podporo politični stranki mogoče oddati v digitalni obliki po spletu in ne bo treba hoditi na upravne enote.

4. Depolitizacija policije

Pristojnost imenovanja generalnega direktorja policije naj se prenese na za to oblikovan svet, v katerem naj imajo enakovredno zastopanost zaposleni v policiji, predstavniki vlade ter predstavniki javnosti.

5. Začrtanje nove strategije za razvoj informacijske družbe

V državnih informacijskih projektih je doslej bilo izgubljenih več 100 milijonov evrov javnega denarja, ki ga je država namenila razvoju nefunkcionalnih in nekompatibilnih sistemov. Jasno je potrebno določiti cilje in prioritete bodoče informacijske družbe in šele na tej osnovi graditi digitalizacijo.

Razpustiti je potrebno Svet za razvoj informatike, v katerem o strokovnih vprašanjih odločajo politiki in lobisti, kar je nedopustno in škodljivo. Pripravo strokovnih podlag in rešitev o državnih IT projektih je potrebno zaupati strokovnjakom in uporabnikom teh rešitev. Politika mora slediti strokovno utemeljenim predlogom.

6. Odprava škodljivih zakonskih in podzakonskih aktov prejšnje in pred prejšnjih vlad

Poleg škodljivih določb zakonov je potrebno odpraviti tudi vse škodljive in nezakonite podzakonske akte in še zlasti nezakonite vladne odloke. Med njimi naj kot primer navedemo vladni Odlok o svetu za razvoj informatike.