1 min read

Ivan Simič ni imel zakonite podlage za svoje početje

Ivan Simič ni imel zakonite podlage za svoje početje

Ivan Simič ni imel zakonite podlage za vpogled v davčne podatke, da bi lahko na njihovi podlagi vabil največje plačnike dohodnine na kosila.

Na finančni upravi so mnenja, da do kršenja zakonodaje iz strani njihovega direktorja ni prišlo, a FURS ima zgodovino nepoznavanja zakonodaje varstva osebnih podatkov¹ in tudi v tem primeru smo mnenja, da se motijo.

Generalni direktor FURS ima vpogled v davčne podatke državljanov, saj v okviru svojih delovnih nalog podpisuje informativne izračune dohodnine, a to da ima vpogled v te podatke še ne pomeni, da lahko z njimi počne, kar želi, tudi če gre na videz za še tako neškodljivo početje.²

Spomnimo na incident, ki se je zgodil maja, ko je uslužbenec ministrstva za zunanje zadeve več ljudem poslal SMS sporočilo "Vsi boste aretirani!"³ ali pa na dejanja policije, ki je na podlagi posnetkov protestov iskala udeležence in jih oglobila.⁴

Obseg nerazumevanja in neresnosti javnih institucij do varstva osebnih podatkov je zelo zaskrbljujoč. Državljani pogosto šele iz podobnih incidentov izvemo, da javni uslužbenci z našimi osebnimi podatki ravnajo brez zakonitih pooblastil.

Sodni boj zoper zlorabo osebnih podatkov s strani državnih organov je za posameznika zahteven in drag proces. Novi zakon o varstvu osebnih podatkov⁵ bi to lahko olajšal in predpisal globe za nezakonito ravnanje z osebnimi podatki.

Od sprejema splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) je minilo že 5 let, s sprejemom zakona, ki bi njeno izvajanje v praksi bolje opredelil, pa žal zamujamo že 3 leta in pol.⁶

¹ prt.si/npmdurs

² prt.si/simkosil

³ prt.si/arestmzz

prt.si/biorija

prt.si/zvop2com

prt.si/gdprhis