Odhodki

Namen
Mesečni znesek
Odstotki

Plače zaposlenih
€ 2.649,00
68,91%

Najemnina poslovnega prostora
€ 700,00
18,21%

Pravno zavarovanje
€ 25,90
0,67%

Internet in telefon v pisarni
€ 50,28
1,31%

Računovodski servis
€ 150,00
3,90%

Stroški bančnih storitev
€ 15,00
0,39%

Domene in gostovanje
€ 54,00
1,40%

Facebook oglaševanje
€ 200,00
5,20%

Odhodki skupaj
€ 3.844,18

Prihodki

Vir
Mesečni priliv

Sredstva državnega zbora
€ 7.649,04

Donacije
€ 50,00

Prihodki skupaj
€ 7.699,04

Presežek sredstev
€ 3.854,86