Odhodki

Namen
Mesečni znesek
Odstotki
Plače zaposlenih
€ 2.649,00
56,89%
Najemnina poslovnega prostora
€ 1000,00
21,47%
Pravno zavarovanje
€ 25,90
0,56%
Internet in telefon v pisarni
€ 50,28
1,08%
Računovodski servis
€ 150,00
3,22%
Stroški bančnih storitev
€ 15,00
0,32%
Članarina PPEU
€ 12,50
0,27%
Domene in gostovanje
€ 54,00
1,16%
Svetovanje za odnose z javnostmi
€ 500,00
10,74%
Oglaševanje
€ 200,00
4,29%
Odhodki skupaj
€ 4.656,68

Prihodki

Vir
Mesečni priliv
Sredstva državnega zbora
€ 7.649,04
Donacije
€ 50,00
Prihodki skupaj
€ 7.699,04
Presežek sredstev
€ 3.042,36