Odhodki

Namen
Mesečni znesek
Odstotki
Plače zaposlenih
€ 2.649,00
68,69%
Najemnina poslovnega prostora
€ 700,00
18,15%
Pravno zavarovanje
€ 25,90
0,67%
Internet in telefon v pisarni
€ 50,28
1,30%
Računovodski servis
€ 150,00
3,89%
Stroški bančnih storitev
€ 15,00
0,39%
Članarina PPEU
€ 12,50
0,32%
Domene in gostovanje
€ 54,00
1,40%
Facebook oglaševanje
€ 200,00
5,19%
Odhodki skupaj
€ 3.856,68

Prihodki

Vir
Mesečni priliv
Sredstva državnega zbora
€ 7.649,04
Donacije
€ 50,00
Prihodki skupaj
€ 7.699,04
Presežek sredstev
€ 3.842,36