2 min read

COP26: ostajamo talci fosilnih korporacij

COP26: ostajamo talci fosilnih korporacij

Konferenca Združenih narodov o klimatskih spremembah v Glasgowu je končana:

➡️ Več kot 100 držav, v katerih se nahaja 85 % vsega gozda na svetu, je podprlo konec deforestacije, med njimi tudi Rusija in Brazilija.¹

➡️ Dosežen je bil dogovor o zmanjšanju emisij metana za 30 % do leta 2030. Metan je nekajkrat bolj toplogreden od ogljikovega dioksida.²

➡️ Tekom konferenco je 11 držav razglasilo datume, ko nameravajo prenehati z rabo premoga, to pomeni, da ima že polovica vseh držav, ki uporabljajo premog, načrt, kako opustiti njegovo rabo.³

➡️ Med konferenco je prišlo tudi do nekaj obetajočih se bilateralnih dogovorov med sodelujočimi državami, npr. med Indijo in Veliko Britanijo.⁴

Zaveze sprejete na vrhu žal ne bodo niti približno zadostovale, da bi lahko preprečili klimatsko katastrofo.

Kljub že 26-im podnebnim konferencam v organizaciji Združenih narodov človeštvu še ni uspelo zmanjšati emisij, niti upočasniti njihovega naraščanja – od prve podnebne konference v Berlinu leta 1995 so se letne emisije CO2 povečale za več kot 50 %.⁵

Zavez sprejetih na podnebnih konferencah se kljub njihovi skromnosti skoraj nihče ne drži, ko si voditelji drznejo predlagati konkretne ukrepe, so ti tarča spodkopavanja s strani fosilno-gorivnih korporacij.

Število udeležencev podnebnega vrha v Glasgowu, ki so povezani s fosilnimi gorivi, je bilo večje od delegacije katerekoli druge države.⁶ Organizatorji konference so hkrati zavrnili udeležbo zagovornikom jedrske energije, ki je največji konkurent fosilnim gorivom.⁷

V kolikor se bo obstoječe stanje še naprej nadaljevalo, se bodo povprečne temperature do konca stoletja dvignile za 2,7 stopinj celzija, kar bo prineslo katastrofe nepredstavljivih razsežnosti.

V kolikor želimo slediti zavezam Pariškega sporazuma in segrevanje planeta omejiti na 1,5 stopinj celzija, se bodo letne emisije toplogrednih plinov že v naslednjih osmih letih morale prepoloviti. Nikakor si ne moremo privoščiti odlaganja konkretnih ukrepov do leta 2030.⁸

Vsak korak, ki ga države naredijo za zmanjšanje emisij, šteje, šteje pa tudi vsak glas, ki pomaga prepričati odločevalce k odločnejšemu ukrepanju.

Naše predloge za zmanjšanje emisij v Sloveniji smo strnili v daljšo izjavo: prt.si/podnebnakriza

¹ prt.si/cop26gzd

² prt.si/cop26met

³ prt.si/cop26prem

prt.si/cop26ukin

prt.si/emis30

prt.si/cop26fos

prt.si/cop26nuk

prt.si/emgap21