Transparentnost

Pravica vedeti je ena osnovnih pravic državljanov. Ta pravica je bistvenega pomena za njihovo zmožnost ocenjevanja odločitev, ki jih sprejemajo institucije na vseh ravneh državne uprave, hkrati pa predstavlja in zagotavlja enega temeljnih gradnikov zaupanja ljudi v sistem, v katerem živijo.

Pri tem govorimo o transparentnosti, ki na eno stran postavi abstraktne odprtost, razumljivost in preglednost postopkov, na drugo stran pa povsem konkreten neoviran dostop do informacij oziroma relevantnih podatkov za zainteresirano javnost. Ta pa lahko učinkovito deluje in sodeluje, le če so vsi postopki predvidljivi in informacije, na katerih temeljijo, v naprej znane. To pomeni, da morajo biti ljudem, ki bi se želeli tovrstno udejstvovati, v razumljivi in pregledni obliki na voljo ne le osnovna dejstva in številke marveč tudi mehanizmi, postopki in procesi.

Da pa transparentnost ne ostane zgolj populistična puhlica, mora njena praktična implementacija vključevati:

Informacijska transparentnost
Informacije morajo biti lahko dostopne in na voljo v obliki, ki je neposredno uporaben za informirano presojanje o zadevnih vprašanjih.

Participativna transparentnost
Možnosti sodelovanja javnosti morajo biti jasne in zlahka izvedljive. Javnost mora imeti v vsakem trenutku možnost vpogleda in vključitve v proces sprejemanja zanjo relevantnih odločitev.

Transparentnost odgovornosti
Javnost mora v vsakem trenutku vedeti, kdo je odgovoren za učinkovito in družbenokoristno ravnanje pri sprejemanju odločitev.

Transparentnost potemtakem označuje splošno, trajno in neovirano dostopnost informacij o državnem oziroma političnem dogajanju, tovrstnih procesih in postopkih. Le tako lahko transparentnost postane instrument, ki državljanu da moč sodelovanja v delovanju države in politike ter moč nadzora nad njunim delovanjem.

Transparentnost dviga raven odgovornosti nosilcev javnih funkcij za sprejete odločitve in za smotrno ter učinkovito rabo javnih sredstev.

Transparentnost omogoča argumentirano razpravo o javnih zadevah, zmanjšuje tveganje zlorabe oblasti in omejuje sistemsko korupcijo, nepošteno konkurenco in klientelizem.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Postani član Piratske stranke?

Za včlanitev je potrebno zgolj izpolniti pristopno izjavo in poravnati letno članarino.

Včlani se!