Avtor:
Pirati
Vsi blog zapisi

TL;DR Avstrijska državna pogodba

23. February, 2017 (nazadnje posodobljeno: 10. May, 2018)
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Spoštovanje človekovih pravicDržava in njeni javni servisi
Objavljeno v kategoriji: Demokracija, Pravna država, TL;DR, Zakonodaja

Vse, kar morate vedeti, v strnjeni obliki.

Kaj je Avstrijska Državna pogodba?

Avstrijska državna pogodba (v nadaljevanju ADP) je temeljni dokument ustanovitve svobodne in neodvisne Avstrije iz leta 1955, ki je nastal po prenehanju začasne okupacije s strani zavezniških sil. Podpisnice dokumenta so bile države zmagovalke Druge svetovne vojne, med njimi je bila tudi SFRJ.

Zakaj je za Slovence ADP pomembna?

V 7. Členu ADP je urejen status Slovenske in Hrvaške manjšine na Koroškem, Štajerskem in Gradiščanskem. Ta ureja:

  1. Pravico do pouka v slovenščini in pravico do lastnih srednješolskih ustanov,
  2. slovenščini in hrvaščini ADP daje status uradnega jezika (poleg nemščine) v prej omenjenih pokrajinah kot tudi dvojezične prometne označbe,
  3. prepoved delovanja organizacij, ki slovenski in hrvaški manjšini v Avstriji odrekajo status manjšine in pravic, ki jim s tem statusom pripadajo.

Kaj je težava trenutnega položaja?

Te pravice se slovenski manjšini ne zagotavljajo v popolnosti, slovenska manjšina je na udaru zaradi vzpona Avstrijskih desničarskih populističnih strank, ki želijo te pravice okrniti.

Kaj pomeni notifikacija pogodbe?

Notifikacija pomeni, da Republika Slovenija obvesti depozitarja pogodbe v Moskvi o tem, da je Slovenija država naslednica pogodbe po SFRJ. To potrdi nasledstvo pogodbe iz strani ostalih držav podpisnic in tako utrdi status Slovenije kot naslednice.

Kaj brez tega nismo nasledniki?

Odvisno, koga se vpraša: predstavniki slovenije pravijo, da je naslednjica tudi brez tega. Avstrija uradno pravi, da nismo. Notifikacija pomeni še uradno potrditev tega nasledstva iz strani ostalih držav podpisnic in tako utrdi status Slovenije kot naslednice.

Tako preprosto?

Žal ne. Vprašanje, ki se ob tem zastavi je, kako se bodo na to odzvale ostale države podpisnice. Avstrija namreč trdi, da je to pogodba zaprtega tipa, ki je bolj kot mednarodni pogodbi podobna ustavi in države ne morejo več pristopiti k njej. Prav tako je vprašanje odziv ostalih držav podpisnic.

Se je že zgodil kakšen podoben primer?

Da, Češka je notificirala Moskvo o svojem nasledstvu in prejela iz Moskve noto o potrditvi nasledstva. Avstrija sicer kljub temu Češke ne priznava kot naslednice.

Kaj dobimo z nasledstvom?

Slovenija lahko bolj legitimno, z vidika mednarodnega prava, nastopa kot zaščitnica slovenske manjšine in zahteva ureditev njenih pravic.

Kaj lahko Slovenija stori zaradi kršitev ADP?

Slovenija lahko Avstrijo pozove pred mednarodno sodišče OZN v Haag.

Tako preprosto?

Stvar se hitro zaplete. Spor pred sodiščem lahko vložita le obe državi (kar je malo verjetno) ali pa mora vprašanje na sodišče vložiti Varnostni svet oz. Generalna skupščina OZN. Sodišče nato izda svetovalno mnenje.

Kakšen je najboljši scenarij?

S priglasitvijo nasledstva in notifikacijo sporočimo, da podpiramo slovensko manjšino in zahtevamo od Avstrije naj uredi status slovenske manjšine.

In najslabši scenarij?

V najslabšen primeru pa sledi izredno poslabšanje odnosov z Avstrijo in več let trajajoči postopki pred mednarodnim sodiščem.

Zakaj se tega ni naredilo v zadnjih 25ih letih?

Zaradi narave diplomatskih odnosov z Avstrijo, ki ji notifikacija o nasledstvu ADP ne bi bila po godu, saj bi mednarodno priznanje nasledstva pomenilo, da se ima Slovenija pravico vmešavati v notranjo politiko Avstrije. Zaradi majhne verjetnosti, da bi naša notifikacija dejansko sprožila kakšrnokoli spremembo pri obravnavi same ADP oz. kršitev le-te.

Zakaj bi to morali storiti?

Zaradi načelnosti in želje po tem, da se uredi vprašanje nasledstva ter da se sporoči mednarodni javnosti, da bomo zaščitili pravice slovenske manjšine v Avstriji.

Kaj notifikacija ADP ni?

Notifikacija ADP NI čarobna paličica, ki bo rešila vse probleme, položaj zahteva aktivno delovanje slovenske diplomacije.


* Zapis izraža stališča avtorja in ne nujno tudi Piratske stranke.

Vsebine povezane z isto programsko točko

izjava
Prav tako o programski točki: Spoštovanje človekovih pravic

Preprečimo sporazum ACTA, ki omejuje svobodo in razvoj!

blog
Prav tako o programski točki: Spoštovanje človekovih pravic

Sanje mavričnih ljudi

blog
Prav tako o programski točki: Spoštovanje človekovih pravic

Zakaj je zasebnost pomembna