Anonimni avtor
* Avtorjem omogočamo anonimnost, saj nekateri še ne želijo biti asociirani kot člani stranke. Za več informacij se obrnite na zapisi@piratskastranka.si.
Vsi blog zapisi

Spoznaj nosilca enote Novo mesto: Rok Deželak

30. junij, 2014 (nazadnje posodobljeno: 4. julij, 2018)
Objavljeno v kategoriji: Volitve DZ 2014
Rok Deželak
foto: Matej Pušnik

Vsak dan se nam je za državnozborske volitve 2014 predstavil en nosilec oz. nosilka liste. Danes se nam predstavlja nosilec liste VE6 – Novo mesto, Rok Deželak. J

Ime in priimek
Rok Deželak
Datum rojstva
10. 4. 1978
Izobrazba
ekonomsko-komercialni tehnik
Poklic
prekerni delavec, aktivist in predsednik stranke
Volilna enota
VE6 – Novo mesto
Okraji
Laško, Novo mesto

Prihajam iz Laškega, kjer sem bil pobudnik in ustanovitelj mnogoterih društev na področjih mladinske politike in glasbe, skozi katere sem spoznal problematiko avtorskega prava in intelektualne lastnine. S politiko na državni ravni se nisem želel ukvarjati,  a ko sem spoznal platformo Piratov iz tujine, sem takoj vedel, da si želim delovati v prav takšni skupini in za iste cilje.

Sem aktiven član in ustanovitelj Društva Piratov Slovenije, društva za svobodo interneta. Prav tako sem eden prvih pobudnikov za nastanek Piratske stranke Slovenije. V stranki aktivno delujem že dve leti in pol. Lahko rečem, da sem soustvaril njeno podobo, dandanes pa ji tudi predsedujem. Slovenski Pirati smo del svetovnega piratskega gibanja, kjer že sodelujemo in sooblikujemo politiko z ostalimi strankami in pobudami na mednarodnem nivoju. Piratska stranka Slovenije se je od začetka mojega delovanja v njej razvila v zelo specifično organizacijo oz. politično stranko. Zasnova izhaja iz piratske miselnosti, ki predpostavlja in zahteva zelo pomembno zavezo za sodelovanje, sooblikovanje in soodločanje vseh akterjev. To so trije stebri naše organizacije, ki definirajo oblikovanje politik v stranki.

“Ustvarjamo politično platformo, v kateri je dobrodošla široka civilnodružbena javnost.”

Razvojni program:

  1. sprememba strateških usmeritev za Slovenijo in podjetja v državni lasti;
  2. spodbujanje mreženja podjetij, organizacij in posameznikov v kreativnem in konstruktivnem duhu;
  3. transparentnost države in politike nasproti zasebnosti posameznika;
  4. reforma monopola avtorskih pravic;
  5. preprečitev sprejetja škodljivih mednarodnih sporazumov oz. njihova sprememba v obliko, ki bo odražala interese državljanov.

Piratska stranka je politična stranka, ki vidi vlogo politike kot orodje in ne kot cilj. Z evolucijo in spremembami na vseh nivojih družbe zaplujmo v novo – moderno državo 21.stoletja. Živimo v hitro spreminjajočem svetu, kjer država mora zagotoviti nadaljnji razvoj svojim državljanom.

“Največkrat so priučene ideje tiste, ki nas zavirajo pri kreativnem mišljenju.”

Vas zanima več? Roku lahko vprašanja postavite v komentarjih.

* Zapis izraža stališča avtorja in ne nujno tudi Piratske stranke.