Zdravstvo

6. maj, 2018
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Zdravje
Objavljeno v kategoriji:

Uveljavili bomo vsem dostopen sistem zdravstvenega varstva, saj je zdravje ključnega pomena za uspešno družbo. Pri zdravstveni politiki mora biti v ospredju blaginja ljudi in ne rast dobička. Zdravje je vrednota, ne strošek. Varčevanje v zdravstvenem sistemu prinese le kratkoročne prihranke, dolgoročno pa družba plača mnogo višjo ceno.

Povezali bomo zdravstveno stroko in avtorje predpisov
Okrepili bomo sodelovanje z javnostjo in deležniki pri sprejemanju področnih predpisov, saj je organizacijo zdravstva potrebno izvajati v sodelovanju z zdravstvenimi delavci, pacienti in plačnikom, država pa ne sme nastavljati “svojih” kadrov, ki področja ne poznajo.

Uvedli bomo centralizacijo in profesionalizacijo javnih naročil v zdravstvu
S privarčevanim denarjem bomo skrajšali čakalne vrste, tako da bomo ta sredstva usmerili v več plačanih storitev in zaposlitev več zdravnikov.

Dosegli bomo osebno odgovornost nadzornikov v zdravstvu
Vzpostavili bomo nadzorne svete v javnih zdravstvenih zavodih, kar bomo dosegli s spremembo zakona o zavodih.

Ohranili bomo eno enotno državno zavarovalnico (ZZZS)
Takšna ureditev je skladna s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije in jo narekujeta tako velikost države kot učinkovitost poslovanja.

Ukinili bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje
Nadomestili ga bomo z razširitvijo obveznega zdravstvenega zavarovanja na javni zdravstveni blagajni.

Za izvajalce zdravstvene oskrbe bomo oblikovali prave spodbude
Njihovo nagrajevanje bomo razdelili na fiksni del in variabilni del, ki bo temeljil na podlagi hitrosti obravnave pacientov, rezultatov zdravljenja in stanja javnega zdravja populacije v regiji.

Okrepili bomo paliativno oskrbo
Glede na naše naravne danosti je treba začeti s sistematično skrbjo za razvoj paliativnega zdravstva, da bo Slovenija postala država, v kateri se lahko dostojno živi jesen življenja.

Uvedli bomo odškodninski sklad za nekrivdne odškodnine
Po vzoru skandinavskih držav bomo uvedli poseben odškodninski sklad, iz katerega se financirajo nekrivdne odškodnine za zaplete pri zdravljenju.

Uredili bomo sistem e-zdravja
Kakovostna digitalizacija zdravstvenega sistema radikalno razbremeni zdravstvene delavce, ponudi jim nova orodja za pomoč pacientom in s tem občutno izboljša storitve za paciente in rezultate zdravljenja. Zdajšnja digitalizacija, kot smo ji znova priča pri sistemu e-zdravja, stanje le zelo poslabša.
Pirati bomo po prenovi vodenja IT-projektov v državi prenovili tudi sistem e-zdravja, tako da bo ne le avtomatiziral čim večji del birokratskega bremena, ampak bo uvedel tudi najnaprednejše podporne sisteme za zdravstvene delavce.

Posebno pozornost bomo namenili vprašanjem dotrajane infrastrukture
Določen del zdravstvene infrastrukture je v slabem stanju. Povečali bomo vlaganje v infrastrukturo in posodobitev le-te na primerljivo evropsko raven.

Po vzoru naprednih držav bomo uredili področje darovanja organov
Vse državljane bomo vključili na seznam darovalcev organov, s katerega se bodo polnoletni lahko izločili sami, mladoletne pa bodo lahko izločili njihovi zakoniti skrbniki.

Vsebine povezane z isto programsko točko

izjava
Prav tako o programski točki: Zdravje

Nasilje v družini je očitno drugorazredna tematika

blog
Prav tako o programski točki: Zdravje

Nekaj malega o CSD, pravni in socialni državi

izjava
Prav tako o programski točki: Zdravje

Legalizirajmo.si