Zagotovitev pravne varnosti državljanov

6. maj, 2018
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Država in njeni javni servisi
Objavljeno v kategoriji:

V sodobnem svetu pravno varnost ogrožajo tako lobiji znotraj države kot centri moči na področju kapitala. Pirati erozije pravne varnosti državljanov ne bomo dopustili.

Spremenili bomo obrazec za brezplačno pravno pomoč
V kategoriji ‘kaj potrebujete’ bodo navedene konkretne možnosti pravne pomoči, s čimer bomo preprečili nepravične zavrnitve na podlagi neizpolnjenega obrazca.

Uvedli bomo informacijske točke za državljane
Nudile bodo informacije o sistemskih vzvodih, ki so državljanom na voljo. Omogočale bodo širok nabor podpore pri uveljavljanju svojih pravic in tudi psihološko, pravno, ekonomsko in socialno podporo. Za vzpostavitev točk bomo izvedli razpis za nevladni sektor.

Povečali bomo pristojnosti in zagotovili avtonomnost inšpekcij
To bomo dosegli s spremembami Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Inšpekcije, ki so zdaj podrejene posameznim ministrstvom, bomo centralizirali in podredili neposredno vladi. S tem bomo zmanjšali korupcijska tveganja in strankarsko kadrovanje.

Zaostrili bomo odgovornost vodilnih delavcev v javni in državni upravi
To bomo dosegli s spremembami Zakona o javnih uslužbencih. Zaostrili bomo predvsem osebno odgovornost uslužbencev in določili jasna strokovna merila kadrovanja, saj bomo le tako preprečili, da bodo delovna mesta zasedali nesposobni javni uslužbenci, nameščeni s strani politike.

Inšpektorate bomo okrepili s strokovnim kadrom in stalnim izobraževanjem
To jim bo omogočilo bolj učinkovito izvajanje pristojnosti.

Uvedli bomo koncept samoprijave na vseh ravneh državnih struktur in javnih podjetij
Ta ukrep bo okrepil učinkovitost inšpekcij, ker bo povečal število prijav ter s tem tudi ugotovljenih in odpravljenih nezakonitih praks.