Uvod

6. maj, 2018
Objavljeno v kategoriji:

Človekove pravice, človekova zasebnost, javno dobro, odprt pretok informacij, svobodno ustvarjanje ter onemogočanje cenzure in preganjanja državljanov, ki javno izražajo svoje mišljenje in prepričanje, so temelji delovanja Piratske stranke.

Digitalna družba je dejstvo, ki ga slovenska politika ignorira. Pirati vemo, da digitalna družba kljub nekaterim pastem ponuja priložnost za razvoj človeštva ter omogoča krepitev demokracije, svobode in državljanskih pravic, zlasti svobode govora in pravice do znanja. Sodelovanje vsakega posameznika pri odločanju o vprašanjih skupnosti vidimo kot glavni izziv sodobnega časa.

Slovenija v razvoju zaostaja za vodilnimi državami, v izobraževanje vlagamo vedno manjši delež proračuna. Brez motiviranih, usposobljenih in aktivnih mladih bomo (p)ostali družba nesposobna napredka.

Soočanje z digitalno resničnostjo je ključen izziv za razvoj Slovenije. Bistveno vpliva na naša življenja, politične procese in gospodarske dejavnosti. Prosta komunikacija omogoča napredek družbe, nove digitalne tehnologije pa odkrivanje doslej neprepoznanih človeških in gospodarskih potencialov. Le s prostim pretokom in dostopom do informacij lahko vesten in odgovoren državljan ubrani svojo svobodo pred totalitarnimi grožnjami s strani političnih in gospodarskih elit.

Usmerimo Slovenijo v pravo smer, da bo razvoj služil ljudem.