Uredili bomo vodenje državnih IT-projektov

6. maj, 2018
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Država in njeni javni servisi
Objavljeno v kategoriji:

Kot kažejo številni pretekli projekti, država nima orodij, da bi varčno in učinkovito izpeljala IT-projekte. Te projekte vedno znova pestijo podobne težave: vanje niso vključeni ustrezni strokovnjaki, kakovost izdelkov je slaba, plačuje se za napake izvajalcev. Najbolj sporno je, da končani projekti le deloma, če sploh, izpolnijo zastavljene cilje.

Pripravili bomo jasna in strokovno podprta pravila za vodenje IT-projektov
S tem bomo uveljavili najboljše prakse iz IT-panoge. Tako narejeni projekti ne bodo le cenovno in časovno ustrezni, kvalitetni in varni, ampak bodo tudi uporabnikom na kar se da učinkovit način omogočili doseganje zastavljenih ciljev.