S pokrajinami k decentralizaciji Slovenije

6. maj, 2018
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Država in njeni javni servisi
Objavljeno v kategoriji:

Slovenijo vse od osamosvojitve pesti po eni strani huda centralizacija, po drugi pa razpršenost na občinski ravni, ki onemogoča regijsko ustrezna vlaganja in nesmotrno razmejuje vire javnega denarja na več kot 200 občin. Pokrajine niso samo priložnost za smotrnejša vlaganja – če so ustrezno sistemsko zastavljene, pomenijo tudi konec korupcije na regionalni ravni vlaganj.

Na pokrajine bomo prenesli opravljanje posameznih nalog iz državne in občinske pristojnosti
Primeri področij, za katera bodo po novem pristojne pokrajine: terciarno zdravstvo, regionalne ceste, komunalne storitve, predšolska vzgoja, osnovno in srednje šolstvo, razvojna politika in deloma varnost (redarstvo, regionalna policija).

Pokrajine bodo imele ključen glas pri načrtovanju in odobritvi razvojnih projektov
Prebivalci pokrajin morajo soodločati o vprašanjih razvojne politike in umestitvi velikih projektov v svoji regiji. To bo predstavljalo dodatno varovalko za prebivalce pred škodljivimi centralističnimi politikami.

Omogočili bomo čimprejšnjo izgradnjo tretje razvojne osi
Ta ne bo le cestna povezava, ampak hkrati tudi informacijska avtocesta.