Opolnomočenje civilne družbe

6. maj, 2018
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Kulturna politikaGospodarstvo
Objavljeno v kategoriji:

Okrepili bomo slovenski nevladni sektor
Nevladnemu sektorju bomo omogočili, da se kadrovsko okrepi, saj trenutno zaposluje manj kot odstotek vseh zaposlenih v državi (0,8 % – v primerjavi z evropskim povprečjem, ki znaša 5,42 %). Dvig deleža zaposlenih v nevladnem sektorju na 5 % je predpogoj, da se nevladni sektor profesionalizira in prične učinkoviteje izvajati svoje družbene naloge. Do tega cilja bomo prispeli z dvigom števila zaposlenih za odstotek letno, in sicer s pomočjo ukrepov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Več denarja iz dohodnin bomo namenili organizacijam v javnem interesu
Povečali bomo delež neposrednih donacij dohodnine, ki je namenjen organizacijam s statusom delovanja v javnem interesu, s trenutnih 0,5 % na 2,5 %.

Gospodarstvo bomo spodbudili k financiranju nevladnega sektorja
Delež davčne olajšave davka na dohodek pravnih oseb (davka na dobiček) za donacije bomo povišali z 0,3 % na 10 %, s čimer bomo spodbudili gospodarstvo k neposrednemu financiranju nevladnega sektorja. Kot varovalko pred zlorabami bomo uvedli omejitev 20.000 € na posameznega prejemnika donacije. Tako bomo financiranje nevladnega sektorja razpršili in preprečili politično koncentriranje financiranja.

Omogočili bomo financiranje režijskih stroškov za NVO-je
Zagotovili bomo stabilno financiranje režijskih stroškov nevladnih organizacij s financiranjem vsebinskih mrež nevladnega sektorja.

Vsebine povezane z isto programsko točko

blog
Prav tako o programski točki: Kulturna politika

Kako naj bodo plačani umetniki?

izjava
Prav tako o programski točki: Kulturna politika

Hinavstvo Ministrstva za kulturo ne pozna meja

izjava
Prav tako o programski točki: Kulturna politika

Odprto pismo ministru za kulturo ob slovenskem kulturnem prazniku