Ministrstvo za informacijsko družbo

6. maj, 2018
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Država in njeni javni servisi
Objavljeno v kategoriji:

Ustanovili bomo ministrstvo za informacijsko družbo, ki bo imelo glavno razvojno vlogo pri preoblikovanju v informacijsko družbo. Novo ministrstvo bo med drugim prevzelo naloge direktorata za informatiko in direktorata za informacijsko družbo ministrstva za javno upravo. Naloga ministrstva bo tudi profesionalizacija in debirokratizacija državne informatike.

Preko ministrstva bomo poskrbeli za uravnotežen razvoj informacijske družbe
Razpršenost posameznih razvojnih politik glede digitalizacije različnih sektorjev družbe se je pokazala kot neučinkovita in neuspešna. Ministrstvo, ki bo imelo močno vlogo v vladi, bo skrbelo za enakomeren in pravilno usmerjen razvoj informacijske družbe na vseh področjih: od šolstva, gospodarstva, sociale, do učinkovitega javnega sektorja.

Končali bomo razdrobljenost strokovnih služb na IT-področju
Centralizirali bomo strokovne službe s področja informatike in komunikacij organov nacionalne varnosti, razen strokovnih služb Slovenske vojske. Dosedanja razdrobljenost služb in strokovnjakov močno zmanjšuje njihovo učinkovitost. S centralizacijo bomo zmanjšali vpliv politike in birokracije ter okrepili vpliv stroke.