Efektivna transparentnost

13. februar, 2018
Objavljeno v kategoriji:

Zavzemamo se ne le za teoretično, ampak tudi efektivno transparentnost tako politike kot državnih organov. Efektivna transparentnost je lastnost sistema, ki za jasen in učinkovit vpogled v procese, podatke in informacije ne zahteva nerazumnega truda. S primerno stopnjo transparentnosti se preko osveščanja dviguje tudi stopnja odgovornosti in integritete, kar bistveno zmanjšuje korupcijska tveganja v družbi. Boj proti korupciji je boj za demokratično in pravično družbo. Zavzemamo se za natančno izvajanje odgovornosti javnih funkcij in njihovih nosilcev.

Transparentnost je temeljni pogoj za neodvisno in načelno delovanje politike ter države, ki bo uresničevalo interese vseh prebivalcev. Država služi vsem in ne le posameznim interesnim skupinam. Njeno delovanje in poslovanje morata biti popolnoma transparentni, kar informacijska tehnologija omogoča že sedaj.

Transparentnost je eno od zagotovil proti izkoriščanju in zlorabi javnega dobra in je neposredno povezana z bojem proti spornim ravnanjem posameznikov za doseganje zasebnih ciljev v škodo skupnim interesom. V ta namen se zavzemamo za zakonsko urejeno popolno varstvo ”žvižgačev”, ki se izpostavljajo za javno dobro in dobrobit celotne družbe.