Debirokratizacija države

6. maj, 2018
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Država in njeni javni servisi
Objavljeno v kategoriji:

Digitalizirali bomo državne komunikacije
Od državnih organov bomo zahtevali dajanje prednosti digitalni komunikaciji z državljani in podjetji pred papirnato.

Preverjali bomo smotrnost zakonov v digitalnem svetu
Pri sprejemanju novih zakonov bomo kot del presoje učinkov predpisa uvedli preizkus smotrnosti uvedbe zakona v digitalnem svetu.

Olajšali bomo uporabo digitalnih certifikatov
Uvedli bomo pametno osebno izkaznico z naloženim digitalnim potrdilom.

Zahtevali bomo učinkovite in uporabniku prijazne državne e-storitve
Nujno preizkušanje e-storitev s strani fokusnih skupin naključno izbranih državljank in državljanov.