Splošni podatki

Piratska stranka Slovenije
Majaronova ulica 6
1000 Ljubljana

info@piratskastranka.si (GPG public key)

Davčna številka: 99253593
Matična št: 4047672000
TRR: SI56 6100 0000 4292 403

Statut stranke

Izvoljeni predstavniki stranke

 

Predsednik stranke

Stranko predstavlja in zastopa predsednik:

Rok Andrée, rok.andree@piratskastranka.si (public key)

Podpredsednik stranke

Kot podpredsednik deluje član jedra:

Boštjan Tavčar, bostjan.tavcar@piratskastranka.si

Sekretar

Jure Trbič, jure.trbic@piratskastranka.si

Blagajničarka

Urša Orehek, urska.orehek@piratskastranka.si