Anonimni avtor
* Avtorjem omogočamo anonimnost, saj nekateri še ne želijo biti asociirani kot člani stranke. Za več informacij se obrnite na zapisi@piratskastranka.si.
Vsi blog zapisi

Spoznaj nosilko enote Lj-Bežigrad: Urška Orehek

25. junij, 2014 (nazadnje posodobljeno: 7. maj, 2018)
Objavljeno v kategoriji: Volitve DZ 2014
Kandidatka za državni zbor, Urška Orehek
Foto: fotokru.com

Vsak dan se nam je za državnozborske volitve 2014 predstavil en nosilec oz. nosilka liste. Danes vam predstavljamo nosilko liste VE4  Bežigrad, Urško Orehek. Jutri nadaljujemo s nosilcem VE1 – Kranj, Borutom Jakopinom.

Ime in priimek
Urška Orehek
Datum rojstva
15. 03. 1969
Izobrazba
komercialni tehnik
Volilna enota
VE4 – Bežigrad
Okraji
Ljubljana – Bežigrad I in II
Twitter
@MarsalUrsa

Dve, tri osnovne o Urški Orehek

Prihajam iz Domžal. Končano imam komercialno šolo, čaka pa me še diploma. Z delom sem pričela pri 19 letih in spoznala delovno okolje tako v podjetjih v državni lasti kot tudi v zasebnih podjetjih.
Izpopolnjuje me paleta izkušenj tako na operativnih delovnih mestih kot na odločevalskih položajih. Rada planinarim, tečem, berem in obiskujem kulturne prireditve. Moj najljubši hobi pa je vrtičkarstvo.

Kaj počenjam zadnje čase oz. zadružništvo + konoplja

Trenutno aktivno sodelujem pri ustanavljanju zadruge, ki bo povezovala pridelovalce, predelovalce in raziskovalce na področju industrijske konoplje v Sloveniji. Ko bo zakon dovoljeval pa se bo beseda »industrijska« umaknila. Zadruga je tik pred ustanovitvijo, tj. 30. 6. 2014 bo ustanovni zbor. Sodelujem pri projektu pridelave in predelave industrijske konoplje pri lokalni kmetiji.

Zavzemam se namreč za čim bolj ekološko pridelavo hrane v okolju, v katerem živimo, v smislu povečane samooskrbe z biološko neoporečno hrano v Sloveniji. V zadružništvu pa vidim tudi priložnost za nastanek novih delovnih mest. Naj samo omenim, da je v Sloveniji v zadrugah zaposlenih 0,8 % vseh zaposlenih v družbah (podatek za leto 2013), medtem ko je na evropski ravni v zadrugah zaposlenih čez 10 % vseh zaposlenih v družbah. Kot vidite sem že sedaj aktivna na dveh področjih, ki odpirata perspektivna nova delovna mesta.

Kako sem se (z)našla pri Piratih? Nisem gledala ne levo, ne desno ampak v prihodnost

Aktualno politično dogajanje spremljam že od najstniških let, vendar sem bolj aktivno pristopila k Politiki leta 2012 kot ustanovni član Piratske stranke Slovenije. K tej stranki oz. takrat še društvu me je pritegnilo spoznanje, da to ni stranka levih in/ali desnih ampak stranka, ki se zavzema za dobrobit vseh državljanov. Da sta dve od njenih temeljnih programskih točk »zasebnost in varovanje podatkov« ter »transparentnost države in politike« pa me je dokončno prepričalo, da se aktivno vključim v delo Piratske stranke.

Kje menim, da lahko še posebej pomagam?

Ravno na področju zadružništva, povezovanja, soupravljanja in vseživljenjskega učenja (ki je po mojem mnenju nujno, da se zavest soupravljanja in povezovanja utrdi ), konopljarstva, čim boljši samooskrbi, razvijanju inovacij in tako iskanju in ustvarjanju novih, alternativnih oblik zaposlitev je še ogromno prostora. Po dostopnih podatkih se ta hip v Sloveniji na novo odpira okoli 60 različnih zadrug ter celo pravična banka, ki je nujna za nadaljnji razvoj zadružništva. Slovenija sicer na tem področju nekako zaostaja za približno 20 let napram sosednjim državam. Tako na področju zakonodaje kot na področju neke splošne družbene klime. Tu vidim svoje delo, kajti Pirati vidimo tretji sektor, torej socialno ekonomijo in socialno podjetništvo, kot vse pomembnejši steber stabilne in trajnostne gospodarske rasti, pravičnejše delitve dohodkov, pospeševanje zaposlovanja in socialne kohezije. Vse to je pogoj za poglabljanje in krepitev t.i. gospodarske demokracije.

Še zaključek

Kot Piratka bom kar kopirala. Tokrat sicer sebe: »Ne levo, ne desno ampak v prihodnost!«

Piratka Urša

Vas zanima več? Urški lahko vprašanja postavite tu – v komentarjih – oz. preko twitterja @MarsalUrsa.

* Zapis izraža stališča avtorja in ne nujno tudi Piratske stranke.