Lokalne volitve 2022 – kandidati in programi

Ljubljana

Kandidati

Jasmin Feratović (kandidat za župana)

pirati-drzavnozborske-22-74

Emina Gazibera

pirati-drzavnozborske-22-8

Gorazd Knific

pirati-drzavnozborske-22-35

Jasmina Klančar

pirati-drzavnozborske-22-83

Igor Brlek

pirati-drzavnozborske-22-90

Jasmina Feratović

generi-na-piratka

Rok Deželak

pirati-drzavnozborske-22-49

Zala Rebernak

generi-na-piratka

Primož Ledinek

Primoz

Ratko Stojiljković

pirati-drzavnozborske-22-67

Program

Program je v celoti dostopen na spletni strani https://predraga.si

Maribor

Kandidati

Nina Beyokol (kandidatka za županjo)

pirati-drzavnozborske-22-18

Gašper Nitraljevski

generi-na-piratka

Petra Kovačec

pirati-drzavnozborske-22-101

Miha Kager

Miha

Program

Kaj je naša vizija mesta Maribor?

Maribor naj zaradi svoje lege, prometnih povezav ter kulinarične in naravne pestrosti postane mesto festivalov in kulinarična prestolnica Slovenije!

Osrednje teme našega občinskega volilnega programa so:

 • povečana transparentnost delovanja in poslovanja občine,

 • pametnejše zbiranje in raba podatkov na občinskem nivoju, spodbujanje podatkovne ekonomije in podatkovnega altruizma,

 • spodbujanje še večje participacije občanov pri odločanju,

 • optimizacija elektronskih portalov občine,

 • trajnostna mobilnost in energetska učinkovitost,

 • proaktivna socialna politika z velikim poudarkom na reševanju stanovanjske problematike.

Posebej se bomo zavzemali, da:

 1. ZPM in Pekarna ostaneta na svojih matičnih lokacijah.

 2. Lent ostane odprt za promet.

 3. Uredimo brezplačno parkirišče v bližini centra mesta.

 4. Uredimo ladijski promet (vodni taksiji po vzoru Amsterdama) od Melja do Ruš.

 5. Se prazne prostore v lasti MOM brezplačno odda nevladnim in mladinskim organizacijam in srednjim poklicnim šolam, da bodo mladi imeli možnost sami zagnati svoje dejavnosti, s čimer bomo preprečili beg možanov.

 6. Četrtne skupnosti dobijo večjo moč odločanja, tudi preko elektronskih referendumov ter glasovanja o participativnem proračunu, kar bi olajšalo participacijo starejšim občankam in občanom.

Koper

Kandidati

Toni Bračanov

Toni Bračanov rojen 24.09.1987 v Kopru. Nikoli se nisem zadovoljil s pasivnostjo in sem že od mladosti zelo družbeno aktiven član lokalne skupnosti. Delal sem pet let v nekdanjem MKC Koper pod vodstvom Marka Breclja. Nato me je angažiranost vodila v aktivno ustvarjanje Ustvarjalne platforme Inde. Sedaj delam na Zavodu Neodvisni obalni radio, kjer aktivno razvijam projekt skupnostnega medija. Ker se od aktivizma pogosto ne da živeti, sem opravljal vsa možna različna dela. Po poklicu sem administrator in mi delo s papirji leži, ampak tudi fizično delo mi ni tuje.

Sem velik zagovornik samoorganiziranja in avtonomije. S Pirati sodelujem, ker imamo podobne poglede na marsikatero temo in ker zagotavljajo visoko stopnjo avtonomije političnega aktivizma na lokalni ravni.

Želim si razvoj Mestne občine Koper, ki bo predvsem usmerjen v zagotavljanje potreb njenih prebivalcev.

toni

Urša Filiput

pirati-drzavnozborske-22-27

Martin Agostini Pregelj

Martin Agostini Pregelj, rojen 17.06.1987 v Kopru. Že od mladosti aktivni član lokalne skupnosti. Vrsto let aktivist v Klubu študentov občine Koper. Ponosni član kulturnega in športnega društva pandola Dolga Štorija. Kot aktivni član sem sodeloval tudi v Ustvarjalni platformi Inde. Ljubitelj naravnega in trajnostnega. Strastni filmofil in dolgoletni organizator filmskih večerov. Snemalec po duši in poklicu.

Trenutno delam kot vodja produkcije na novoustanovljenem Megafonu TV.
Želim si prijaznega, poštenega in zdravega okolja za prebivalce Mestne občine Koper, za kar se vedno zavzemam in borim.

martin-pregelj

Program

Celoten program je dostopen na povezavi: Pirati Istre

Novo Mesto

Kandidati

Jože Pirh

pirati-drzavnozborske-22-43

Trbovlje

Kandidati

Senad Pervanić

Moje ime je Senad Pervanić in kandidiram za občinskega svetnika. Po izobrazbi sem turistični tehnik, po poklicu pa specialist tehničnih operacij v proizvodnji farmacevtskih izdelkov.

Zavzemal se bom za razvoj zapostavljenih območij, cestne infrastrukture in energetske učinkovitosti mesta.

Senad

Program

 1. Gradnja tunela Trbovlje–Prebold in povezava z AC.

 2. Energetska optimizacija oziroma rekonstrukcija.

 • Črpanje in poraba sredstev EU za postavitev sončnih elektrarn na prostranem območju Dobrna.

R- ekonstrukcija toplarne Polaj, vgradnja novih kotlov in pridobitev alternativnega vira energije (lesni sekanci) in ne samo plin. Trenutno je zaradi vpletanja v poslovanje JPK-Trbovlje s strani Občine Trbovlje cena za daljinsko ogrevanje 221 €/Mwh.

 1. Ohranitev kulturne identitete in dediščine mesta (bivši rudnik, rudarska naselja, NOB).

 2. Obnova Železniške postaje Trbovlje.

 3. Planiranje, realizacija in dokončna izvedba za odprtje novih srednješolskih programov, t. i. poklici prihodnosti: medijski tehnik, laboratorijski tehnik, informacijska tehnologija itd.

 4. Razvoj turizma: parkirišče za avtodome, povečanje sredstev in medijske kampanje za vsakoletni Jamatlon, organizacija ogledov (izletov) mestnih znamenitosti in sodelovanje z lokalnimi kmetijami.

 5. Mladinsko in rekreacijsko središče na območju – Športni park Kipe. Izgradnja namenskih prostorov za delavnice in prireditve, razširitev športnega parka, gostinska ponudba in vsestransko prijazno okolje mladim, mladim družinam, starejšim občanom in sami rekreaciji.

 6. Rušenje zapuščenih objektov in gradnja novih stanovanj.

 7. Brezplačen Wi-Fi na celotnem območju mesta.

Jesenice

Kandidati (volilna enota 2)

Haris Hatić

Moje ime je Haris Hatić in kandidiram za občinskega svetnika v Jesenicah. Po izobrazbi sem elektrotehnik, po poklicu pa skrbnik vozil na električni pogon.

Zavzemal se bom za razvoj občine, ki bo koristil vsem prebivalcev Jesenic.

pirati-drzavnozborske-22-4

Program

 1. Nova parkirna mesta na najbolj obremenjenih delih mesta.

 2. Sanacija vodnega zajetja Peričnik, ki je nujna in jo je potrebno prioritetno reševati.

 3. Vložitev pobude za uporabo brezplačnega mestnega prometa osebe z invalidnostjo.

 4. Vložitev pobude za digitalno oddajanje vseh dokumentov, ki so potrebni pri urejanju zadev na relaciji fizična oseba – občina.

 5. Postavitev še več košev za smeti na Plavžu.

 6. Postavitev pitnikov za vodo, ki bodo delovali v poletnih mesecih.

 7. Ustvarjanje ugodnih pogojev za zagonska podjetja.

 8. Ustanovitev jeseniškega muzeja športa.

 9. Postavitev brezplačnega javnega stranišča.

Domžale

Kandidati

Urška Orehek

pirati-drzavnozborske-22-15

Maks Musar

Maks

Katja Orehek

pirati-drzavnozborske-22-9

Vinko Keržan

Vinko

Program

V Domžalah se bomo zavzemali za:

 1. dejansko vzpostavitev participativnega proračuna,

 2. postavitev pokrite občinske tržnice s prodajnimi avtomati, kjer bodo 24 ur na dan na prodaj izdelki lokalnih pridelovalcev in obrtnikov,

 3. odkupe nepremičnin za namen širjenja fonda neprofitnih občinskih najemniških stanovanj,

 4. pri dogradnji zdravstvenega doma zahtevamo, da se v izgradnjo vključijo tudi zbiralci deževnice, ki bo rabljena za sanitarne namene. Rabo zbiralnikov deževnice bomo v Domžalah spodbujali tudi za namen vzdrževanja mestnega zelenja.

 5. ozelenitev središča Domžal. Prebivalci centra domžal si želimo več zelenja, ki bo opravljalo svojo funkcijo hlajenja mesta ob poletni pripeki,

 6. organizirano zbiranje koles, ki jih občani ne potrebujejo ter financiranje popravila oz. servisa koles,

 7. vzpostavitev knjižnice reči. Gre za stvari, ki jih potrebujemo enkrat do dvakrat letno. Zakaj bi jih kupovali, če si jih lahko izposodimo?

 8. vzpostavitev centra urbane in alternativne kulture,

 9. ODGOVORNOST! Od mestnih svetnikov, župana in drugih uslužbencev v javni upravi bomo zahtevali osebno in družbeno odgovornost.

Ilirska Bistrica

Kandidati

Jernej Ekar

Moje ime je Jernej Ekar in kandidiram za občinskega svetnika. Star sem 30 let in prihajam iz Čelj. Po poklicu sem magister kemije, dodatno pedagoško izobrazbo pa sem pridobil na Filozofski fakulteti. V preteklosti sem kot profesor kemije poučeval na Gimnaziji Ilirska Bistrica in ŠC Postojna, zadnja tri leta pa kot mladi raziskovalec opravljam doktorat na Inštitutu Jožef Stefan.

Zavzemal se bom za odprto in transparentno občino, ki bo dobrobit občanov postavila na prvo mesto. Spodbujal bom pravično, solidarno in vključujočo družbo, ki bo vsakomur nudila priložnost. Poskrbel bom za spoštovanje vsakega posameznika in njegovih sposobnosti, s katerimi lahko prispeva k dobrobiti skupnosti.

Jernej

Program

 1. Zavzemali se bomo za pospešitev realizacije projekta hitre ceste med Postojno in Rupo.

 2. Trudili se bomo za delovanje obstoječe tržnice in omogočili spletno tržnico, ki bo omogočala tako denarno poslovanje kot blagovno menjavo. Podpirali bomo lokalno ekonomijo, lokalne proizvajalce in ponudnike turističnih kapacitet.

 3. Kot prednostno nalogo si bomo zadali skrb za mlade in njihovo aktivno delovanje v družbi, vključno z nadaljevanjem tradicije Mladinskega kluba Nade Žagar.

 4. Skrbeli bomo za financiranje in ohranitev bistriške gimnazije brez reduciranja kapacitet.

 5. Razširili in okrepili bomo participativni proračun ter s tem omogočili prebivalcem občine soodločanje o porabi denarja.

 6. Optimizirali bomo elektronski portal občine, da bo prijaznejši uporabniku.

 7. Zavzemali se bomo za efektivno transparentnost vseh aktivnosti in poslovanja občine.

 8. Občina bo spodbujala zbiranje, obdelavo in javno objavo uporabnih podatkov, kot so npr. podatki vremenskih postaj na različnih lokacijah po občini. Podatki bodo koristili občanom, gospodarstvu in lokalnim kmetom. Spodbujali bomo podatkovni altruizem.

 9. Zavzemali se bomo za primeren nivo politične kulture v občinskem svetu.

Ivančna Gorica

Kandidati (volilna enota 1)

Urška Butara

generi-na-piratka

Slovenj Gradec

Kandidati (volilna enota 3)

Nejc Gašper

Nejc

Program

 1. E-občina:

  • povečati participativni proračun;
  • razviti preprost sistem za e-sodelovanje, ki bo olajšal in povečal sodelovanje;
  • efektivna transparentnost - preprost dostop do javnih podatkov z nekaj kliki;
  • kar plača javni denar mora biti odprta koda.
 2. Socialna država:

  • reševanje stanovanjskega problema (zadruge, občinska stanovanja, manj birokracije);
  • vlaganje v programe za zmanjševanje škode ob uporabi drog.
 3. Trajnostni razvoj:

  • trajnostna mobilnost (kolesarstvo, javni promet...);
  • trajnostni turizem (zelen, razpršen, povezovanje na lokalni ravni);
  • jasna dolgoročna strategija razvoja in podpore zagonskih podjetij - nova podjetja pomembna;
  • umestitev preostanka 3. razvojne osi, ki bo smiselna glede na prostor.
 4. Digitalna vključenost:

  • širokopasovni dostop modernih hitrosti za dostopno ceno povsod, odprava sivih con;
  • učenje vseh generacij, dostopnost opreme.
 5. Kultura:

  • podpora obstoječih institucij, saj je kultura jedro skupnosti.
Lendava

Kandidati

Emanuel Vida

Moje ime je Emanuel Vida in kandidiram za občinskega svetnika. Po izobrazbi sem gimnazijski maturant, po poklicu sem receptor v Zdravilišču Radenci.

Zavzemal se bom za bolj odprto občino občanom in transparentnost. Dobrobit občanov bo na prvem mestu.

emanuel

Program

 1. Optimizirali bomo elektronski portal občine, da bo prijaznejši uporabniku.

 2. Zavzemali se bomo za efektivno transparentnost vseh aktivnosti in poslovanja občine.

 3. Zavzemali se bomo za vzpostavljanje stanovanjskih zadrug, spodbujali gradnjo občinskih stanovanj in poskrbeli za razbremenitev birokracije pri pridobivanju gradbenih dovoljenj za občane.

 4. Spodbujali bomo javni promet in kolesarstvo ter njuno kombiniranje.

 5. Borili se bomo proti gradnji bioplinarn v bližini bivalnih površin.

 6. Spodbujali bomo turizem ter našo zgodovinsko in kulturno bogastvo.

 7. Zagotovili bomo infrastrukturo za dostop do širokopasovne internetne povezave vsakemu gospodinjstvu.

 8. Spodbujali bomo digitalno vključenost, predvsem s spodbudami in programi za učenje rabe računalniške opreme, opismenjevanje o rabi interneta, komunikaciji in procesiranju informacij.

 9. Zavzemali se bomo za boljši izkoristek našega naravnega bogastva geotermalne vode.

Rogaška Slatina

Kandidati (volilna enota 3)

Aljaž Božičko

Sem Aljaž Božičko in kandidiram za občinskega svetnika.

Sem magister politologije z opravljeno gimnazijo ter sem trenutno član Piratske stranke. Srž mojega prizadevanja bo izboljšanje dostopa do informacijskih tehnologij, izboljšanje načinov javnega transporta ter skrb za varno okolje.

Aljaz

Program

 1. Razširitev občinske Wi-Fi točke na nove lokacije.

 2. Izboljšanje in razširitev območja brezžičnega interneta.

 3. Radijsko izobraževalni program za računalniško-informativne osnove (kot dopolnilo že
  obstoječim delavnicam).

 4. Delavnice oziroma nove popoldanske aktivnosti za šolske otroke (recimo medijska značka kot dopolnilo bralni znački).

 5. Iskanje načinov za integracijo starejših, invalidnih ali drugače izoliranih meščanov v delovanje mestne občine Rogaška Slatina.

 6. Izgradnja ter nadgradnja kolesarske infrastrukture (nove poti, nadgradnja poti, nova
  postajališča, nadgradnja postajališč).

 7. Center za (turistično) izposojo koles.

 8. Raziskava možnosti izboljšanja infrastrukture železniškega prometa oziroma izboljšanje slednje.

 9. Raziskava možnosti vzpostavitve varnih prehodov cestišč za divje živali oziroma izgradnja le teh.

Divača

Kandidati (volilna enota 3)

Alan Rener

Moje ime je Alan Rener in kandidiram za občinskega svetnika. Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani bibliotekar, po poklicu prav tako bibliotekar, zaposlen kot vodja nabave in obdelave knjižničnega gradiva v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper.

Zavzemal se bom za odprto in transparentno občino, ki bo dobrobit občanov postavila na prvo mesto.

Alen

Program

Kot občinski svetnik se bom zavzemal za:

 1. Ureditev grafične podobe in simbolov občine, da bodo veksikološko ustrezni in odražali lokalne značilnosti.

 2. Postavitev optičnega omrežja po celotni občini, v krajih, kjer to tehnično še ni mogoče, pa vzpostavitve mobilnih podatkov oz. WiFi dostopnih točk.

 3. Umiritev prometa v krajih, kjer bi to privedlo do večje varnosti (predvsem na državni cesti 405).

 4. Ureditev kolesarskih poti (predvsem izven naselij, v gozdu in ob poljih) z ustrezno signalizacijo.

 5. Podpora gradnji hiši za varovance Doma na Krasu in njihovo aktivno vključevanje v družbo.

 6. Za javno dostopnost pod odprto licenco za vsa programska oprema in avtorska dela narejena z občinskim denarjem.

 7. Za efektivno transparentnost vseh aktivnosti in poslovanja občine.

 8. Zbiranje, obdelavo in javno objavo uporabnih podatkov, kot so npr. podatki vremenskih postaj na različnih lokacijah po občini. Podatki bodo koristili občanom, gospodarstvu in lokalnim kmetom.

 9. Za spodbujanje institucionalne kulture kot tudi neinstitucionalne kulture, samostojnih ustvarjalcev in umetnikov.

 10. Za varstvo podatkov in zasebnosti ob uvajanju t.i. pametnih rešitev.

Bovec

Kandidati (volilna enota 1)

Mitja Makuc

mitja

Program

TRANSPARENTNOST

■ Vsa dogajanja in odločitve uprave bodo dostopna vsem

■ Dopolnili bomo poslovnik občinskega sveta, ki omogoča participativno odločanje občanov glede razvoja doline

■ Digitalizirali in debirokratizirali bomo javne razpise in druge postopke.

■ Uvedli bomo participativni proračun na lokalni ravni z uporabo platforme mladapobuda.si

■ Zagotovili bomo participacijo javnosti na vseh ravneh odločanja, z uporabo socialnih omrežij, ter drugih virtualnih platform.

■ Snemanje zvoka občinskih sej ter redne objave posnetkov na internetnih forumih.

KMETIJSTVO

■ Male kmetovalce bomo spodbujali k skupnem nastopu na trgu prek zadrug ali organizacij za boljšo ekonomično kmetovanje in lažje prodajanje svojih izdelkov.

■ Krepitev ekosistemskih storitev na kmetijskih zemljiščih:

•preprečili bomo nadaljnjo pozidavo najboljših kmetijskih zemljišč ter
podprli ukrepe preprečevanja degradacije in revitalizacije kmetijskih
zemljišč in biotopov z namenom zagotavljanja trajnega proizvodnega potenciala.

■ Pomoč pri dostavi vode v planine

■ Subvencije za rejce koz/ovc.

■ Postavitev prodajnega avtomata v centru Bovca, kjer bo 24 ur na dan možno kupiti izdelke lokalnih kmetov.

GOSPODARSTVO

■ Enotni trg glede vodnih aktivnosti.

■ Kapitalski dobiček tujih agencij, ki poslujejo z naravnimi viri RS bomo obdavčili na 10 odstotkov.

■ Vstopne točke za plovbo bodo pod kontrolo redarjev, kateri nadzirajo komercialne tuje športne agencije.

■ Izboljšanje učinkovitosti samooskrbe z energijo

•izgradnja črpalnega bazena za vodno elektrarno Gljun - Plužna

•izgradnja vodnega zbiralnika pitne vode pri čistilni napravi ter posodobiti in monetizirati ravnanje z odpadno vodo.

•nadgradnja lokalnega električnega omrežja

■ Zaustavitev vseh masovnih gradbenih projektov, ki so povezane z panogo turizma in pomagati razvijati obrti, ki so neodvisne od turizma in hkrati okolju prijazna.

■ Vzpostovitev stanovanjskih sosesk ter zaustavitev dodatnih gradenj apartmajskih naselji.

•zagon foruma, ki povezuje najemodajalce, ki želijo ob koncu sezone oddajati stanovanja do naslednje turistične sezone

•nakup neprofitnih javnih najemnih stanovanj

•omogočiti pomoč/olajšave pri obnovi starejših nepremičnin

•odkup praznih stanovanj ter najemne pogodbe za nedoločen čas

•združevanje v medobčinske stanovanjske sklade

■ Zagotoviti avtonomni nočni klub, kjer hrup ne bi bil moteč za okolje.

KORUPCIJA

■ Povečali bomo vpliv zaposlenih pri upravljanju in pri izbiri vodilnih kadrov.

■ Delovanje podjetja Kanin bo popolnoma transparentno do javnosti.

■ Zaščitili bomo žvižgače. Osebi, ki se odloči prijaviti kršitev in pomaga pri dokazovanju krivde storilcev, je treba zagotoviti podporo in zaščito.

■ Javnost bo imela proračun Kanina enostavno dostopne na spletu/KTV in razdelane v interaktivni obliki.

■ Za komercialne vožnje do zipline točke Krnica se bo uporabljalo povezavo A-B postajo žičnice Kanin,z namenom varčevanja emisij ter monetarne podpore smučišču.

OHRANJANJE NARAVE

■ Varstvo narave bomo opredelili kot temeljni cilj izvajanja vseh ostalih področnih občinskih zakonodaj, zlasti pa prostorske, kmetijske, gradbene, okoljske in energetske.

■ Zagnali bomo program renaturacije rek in potokov in s tem širili življenjske rečnih in obrečnih vrst.

•nadzorovanje izpuščanje fekalij v Sočo od kampov ali osebnih gospodinjstev

•omejiti število plovb pri prenizkem vodostaju reke Soče

•sodelovanje z ribiško družino za čisto Sočo

VSEM DOSTOPEN ŠPORT

■ Podpora OŠ Bovec za izvajanje brezplačne športne ter mentalne vadbe otrok, mladine in ostalih občanov.

■ Prek občinskih razpisov za športna društva bomo podpirali rekreativni in vrhunski šport na lokalni ravni.

■ Sprejeli bomo ukrepe za spodbujanje lokalnega vlaganja v športna
društva in klube s strani zasebnih podjetij

■ Na področju gorskega kolesarstva bomo sprejeli zakonodajo, ki bo upravam narodnih parkov omogočila samostojno odločanje o ureditvi vožnje na področju njihovih parkov.

■ Spremenili bomo zakonodajo in dovolili gorsko kolesarjenje tudi izven utrjenih poti, vendar se bo, zaradi ohranjanja naravne in kulturne dediščine, skupaj s planinskimi in kolesarskimi društvi, lastniki zemljišč, drugimi upravljalci in strokovnjaki za gozdarstvo ter ohranjanje narave določilo posamezne dele, kjer bo vožnja prepovedana.