Koalicija se norčuje iz ustavnega sodišča!

Koalicija se norčuje iz ustavnega sodišča!

Vladajoča koalicija je na koncu vendarle uzakonila tajno sledenje vozilom s strani finančnih uslužbencev, kljub temu, da se del poslancev, ki so glasovali za spremembo zakona, zaveda, da je ta neustaven.¹

Zakon o finančni upravi po novem predvideva tajno sledenje lokaciji vozil (in voznikov) v davčnih preiskavah.

Ministrstvo za finance in poslanci Gibanja Svoboda so nasprotovali temu, da bi se v zakon vneslo pogoj sodne odobritve sledenja – FURS bo o upravičenosti sledenja odločal kar sam, pri tem pa jih nihče ne bo nadziral.²

Številni pravni strokovnjaki so v postopku sprejemanja zakona opozarjali, da je tajno sledenje brez predhodne sodniške odobritve ustavno sporno. Vozila se ne vozijo sama, zato je sledenje vozilom v resnici tudi sledenje voznikom, torej gre za poseg v človekove pravice, pri čemer so v ustavnopravni praksi zahtevane številne varovalke.³

Zaradi instituta davčne tajnosti in odsotnosti nadzora nad na novo predvidenim ukrepom sledenja se odpira široko polje potencialnih zlorab, ki bodo v uradniških krogih skrite daleč stran od oči javnosti.

Od poslancev državnega zbora je neodgovorno, da so kljub dvomom v ustavnost zakonskih sprememb le te potrdili in sedaj odločitev o ustavnosti kar sami prelagajo na Ustavno sodišče.

¹ prt.si/zfinulev
² prt.si/zfindel
³ prt.si/zfinupir